INFOCUMULUS d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem • osnovano 2010. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Koturaška cesta 47
Zagreb

☎ +385 1 6690 220

 

OIB87935795309

MBS080737093

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 241.803 292.204
Dobit (neto) 14.836 117.335
Imovina 329.847 485.270
Zaposleni 5 4
Prosječna plaća 1.028 1.193
2020 2021
Prihodi 1.821.867 2.201.618
Dobit (neto) 111.785 884.063
Imovina 2.485.238 3.656.269
Zaposleni 5 4
Prosječna plaća 7.746 8.991

Vlasnici i uprava

SPAN d.d. jedini član d.o.o.
Marijan Pongrac direktor
Mihaela Trbojević direktor
Dragan Marković prokurist

INFOCUMULUS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 561.349 378.757 222.011 241.803 292.204
Poslovni prihodi 558.752 373.669 217.439 239.090 276.582
Poslovni rashodi 523.309 344.514 349.335 218.329 155.564
Financijski prihodi 2.597 5.088 4.571 2.712 15.622
Financijski rashodi 20.718 5.612 614 8.207 6.266
Ukupni rashodi 544.028 350.127 349.950 226.537 161.831
Dobit ili gubitak razdoblja 16.023 25.385 −111.841 14.836 117.335
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 17.321 28.630 −127.939 15.265 130.373
Porez na dobit 1.297 3.244 −16.097 428 13.038
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 10.524 5.358 19.519 66.224 53.366
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 10.524 5.358 3.422 848 1.028
Financijska imovina - - - 49.707 49.707
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 605.332 509.720 358.479 263.031 394.390
Potraživanja 535.440 240.969 214.315 42.196 20.954
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 69.892 268.751 144.164 220.834 373.435
Ukupno aktiva 636.465 527.115 379.788 329.847 485.270
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 4.229.488 2.853.750 1.672.743 1.821.867 2.201.618
Poslovni prihodi 4.209.918 2.815.414 1.638.297 1.801.428 2.083.909
Poslovni rashodi 3.942.876 2.595.747 2.632.071 1.645.007 1.172.103
Financijski prihodi 19.570 38.336 34.446 20.439 117.709
Financijski rashodi 156.103 42.290 4.629 61.843 47.215
Ukupni rashodi 4.098.979 2.638.037 2.636.700 1.706.850 1.219.318
Dobit ili gubitak razdoblja 120.730 191.265 −842.672 111.785 884.063
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 130.509 215.713 −963.957 115.017 982.300
Porez na dobit 9.779 24.448 −121.285 3.232 98.237
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 79.296 40.374 147.070 498.972 402.091
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 79.296 40.374 25.785 6.396 7.752
Financijska imovina - - - 374.523 374.523
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.560.881 3.840.492 2.700.963 1.981.809 2.971.534
Potraživanja 4.034.277 1.815.581 1.614.758 317.929 157.884
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 526.604 2.024.911 1.086.205 1.663.880 2.813.650
Ukupno aktiva 4.795.450 3.971.553 2.861.518 2.485.238 3.656.269

INFOCUMULUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Zagreb