DIGITALNI URED d.o.o.

Savjetovanje u vezi s računalima • osnovano 2008. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Koturaška ul. 47
Zagreb

☎ +385 1 5633 760

 

OIB84744844898

MBS080680989

2019 2020
Prihodi 513.460 641.423
Dobit (neto) 29.730 31.301
Imovina 204.900 265.054
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 1.293 2.166

Vlasnici i uprava

SPAN d.d. jedini osnivač d.o.o.
Koraljka Haberle direktor
Nikola Dujmović direktor

DIGITALNI URED d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 312.327 338.968 374.838 513.460 641.423
Poslovni prihodi 312.268 338.817 374.531 512.981 640.641
Poslovni rashodi 291.611 321.441 335.187 476.980 605.453
Financijski prihodi 59 151 306 478 782
Financijski rashodi 318 258 307 153 197
Ukupni rashodi 291.929 321.699 335.494 477.133 605.650
Dobit ili gubitak razdoblja 16.152 15.276 34.567 29.730 31.301
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 20.399 17.268 39.343 36.326 35.773
Porez na dobit 4.246 1.992 4.776 6.597 4.472
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 14.155 16.916 8.144 4.208 3.164
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 14.155 16.916 8.144 4.208 3.164
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 101.494 133.044 176.257 196.665 258.344
Potraživanja 28.761 38.082 57.500 59.369 73.499
Financijska imovina 0 9.291 9.291 5.309 0
Novac u banci i blagajni 71.866 83.328 108.415 131.688 184.555
Ukupno aktiva 118.468 152.522 186.968 204.900 265.054

DIGITALNI URED d.o.o. za savjetovanja i usluge u informacijskim tehnologijama Zagreb