DIGITALNI URED d.o.o.

Savjetovanje u vezi s računalima • osnovano 2008. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Koturaška ul. 47
Zagreb

☎ +385 1 5633 760

 

OIB84744844898

MBS080680989

2019 2020
Prihodi 513.459 641.423
Dobit (neto) 29.729 31.301
Imovina 204.899 265.054
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 1.293 2.165
2019 2020
Prihodi 3.868.663 4.832.803
Dobit (neto) 223.999 235.840
Imovina 1.543.817 1.997.053
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 9.746 16.319

Vlasnici i uprava

SPAN d.d. jedini osnivač d.o.o.
Koraljka Haberle direktor
Nikola Dujmović direktor

DIGITALNI URED d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 312.327 338.967 374.837 513.459 641.423
Poslovni prihodi 312.268 338.817 374.531 512.981 640.641
Poslovni rashodi 291.610 321.441 335.187 476.980 605.453
Financijski prihodi 59 150 306 478 781
Financijski rashodi 318 258 307 153 196
Ukupni rashodi 291.928 321.699 335.494 477.133 605.650
Dobit ili gubitak razdoblja 16.152 15.276 34.567 29.729 31.301
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 20.398 17.268 39.343 36.326 35.772
Porez na dobit 4.246 1.992 4.776 6.596 4.471
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 14.154 16.915 8.143 4.208 3.163
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 14.154 16.915 8.143 4.208 3.163
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 101.493 133.043 176.256 196.665 258.344
Potraživanja 28.760 38.082 57.500 59.369 73.499
Financijska imovina - 9.290 9.290 5.308 -
Novac u banci i blagajni 71.866 83.328 108.415 131.688 184.555
Ukupno aktiva 118.467 152.522 186.967 204.899 265.054
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 2.353.230 2.553.953 2.824.214 3.868.663 4.832.803
Poslovni prihodi 2.352.785 2.552.817 2.821.905 3.865.058 4.826.913
Poslovni rashodi 2.197.140 2.421.898 2.525.467 3.593.809 4.561.788
Financijski prihodi 445 1.136 2.309 3.605 5.890
Financijski rashodi 2.396 1.946 2.314 1.153 1.484
Ukupni rashodi 2.199.536 2.423.844 2.527.781 3.594.962 4.563.272
Dobit ili gubitak razdoblja 121.701 115.099 260.448 223.999 235.840
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 153.694 130.109 296.433 273.701 269.531
Porez na dobit 31.993 15.010 35.985 49.702 33.691
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 106.648 127.451 61.360 31.706 23.839
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 106.648 127.451 61.360 31.706 23.839
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 764.706 1.002.419 1.328.005 1.481.776 1.946.495
Potraživanja 216.697 286.932 433.237 447.318 553.781
Financijska imovina - 70.000 70.000 40.000 -
Novac u banci i blagajni 541.475 627.837 816.856 992.207 1.390.531
Ukupno aktiva 892.597 1.149.179 1.408.710 1.543.817 1.997.053

DIGITALNI URED d.o.o. za savjetovanja i usluge u informacijskim tehnologijama Zagreb