ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

ŽITO d.o.o.

Mješovita proizvodnja • osnovano 1992. godine

Kontakt

Đakovština 3
Osijek

☎ +385 31 235 560

 

OIB03834418154

MBS030033416

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 1.994,1M 2.428,0M
Dobit (neto) 122,5M 145,2M
Imovina 1.791,9M 2.034,9M
Zaposleni 584 607
Prosječna plaća 6,48k 6,54k

Vlasnici i uprava

Marijana Majić Pipunić član društva
Marko Pipunić član društva, predsjednik uprave, zastupnik podružnice
Josip Bičvić član uprave
Jozo Ljubičić član uprave
Mato Božić član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1.769,0M 1.720,9M 1.859,6M 1.994,1M 2.428,0M
Poslovni prihodi 1.716,8M 1.568,3M 1.727,0M 1.864,9M 2.265,0M
Poslovni rashodi 1.680,9M 1.548,1M 1.690,4M 1.818,6M 2.246,4M
Financijski prihodi 52,1M 152,5M 132,6M 129,1M 162,9M
Financijski rashodi 54,7M 72,2M 58,2M 44,4M 32,6M
Ukupni rashodi 1.735,6M 1.620,4M 1.748,6M 1.863,0M 2.279,0M
Dobit ili gubitak razdoblja 33,4M 98,7M 103,6M 122,5M 145,2M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 33,3M 100,4M 111,0M 131,1M 148,9M
Porez na dobit -55,0k 1,75M 7,40M 8,55M 3,66M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1.012,4M 963,4M 859,0M 855,2M 804,0M
Nematerijalna imovina 4,03M 3,61M 3,06M 1,52M 642,3k
Materijalna imovina 606,1M 577,0M 535,9M 522,1M 321,3M
Financijska imovina 401,7M 381,1M 318,0M 329,6M 479,8M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 890,6M 740,2M 845,8M 935,8M 1.229,6M
Potraživanja 307,7M 193,8M 224,4M 248,0M 341,4M
Financijska imovina 300,2M 206,7M 291,4M 260,7M 357,3M
Novac u banci i blagajni 34,1M 25,9M 33,3M 82,7M 224,8M
Ukupno aktiva 1.905,8M 1.705,5M 1.706,7M 1.791,9M 2.034,9M