HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d.

Proizvodnja šećera • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 86.786.972 123.136.634
Dobit (neto) −12.059.911 −6.947.121
Imovina 152.998.079 117.537.128
Zaposleni 259 225
Prosječna plaća 866 1.009
2021 2022
Prihodi 653.896.448 927.772.970
Dobit (neto) −90.865.400 −52.343.085
Imovina 1.152.764.032 885.583.492
Zaposleni 259 225
Prosječna plaća 6.526 7.606

Vlasnici i uprava

Ivan Mišetić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Ante Mandić član nadzornog odbora
Boris Šimunović član nadzornog odbora
Željko Senjić član nadzornog odbora
Željko Zadro predsjednik uprave
Dino Bičvić član uprave

HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 18.395.967 60.101.206 86.786.972 123.136.634
Poslovni prihodi 18.376.175 59.927.193 86.387.394 122.795.835
Poslovni rashodi 19.477.741 66.113.711 94.196.532 127.237.466
Financijski prihodi 19.789 174.012 399.581 340.798
Financijski rashodi 99.489 4.077.802 4.650.353 2.846.288
Ukupni rashodi 19.577.230 70.191.512 98.846.885 130.083.755
Dobit ili gubitak razdoblja −1.181.263 −10.090.306 −12.059.911 −6.947.121
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.181.263 −10.090.306 −12.059.911 −6.947.121
Porez na dobit - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 121.028.336 113.138.009 91.989.511 47.290.385
Nematerijalna imovina 863.697 631.563 397.357 36.018
Materijalna imovina 120.164.639 112.506.444 91.592.150 47.248.740
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - 5.626
Kratkotrajna imovina 28.776.343 42.950.532 60.776.309 69.557.424
Potraživanja 5.028.797 5.027.723 18.272.048 9.618.750
Financijska imovina - 10.009 10.013 317.907
Novac u banci i blagajni 169.050 449.481 5.186.815 8.735.618
Ukupno aktiva 150.177.170 156.329.137 152.998.079 117.537.128
🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 138.604.416 452.832.544 653.896.448 927.772.970
Poslovni prihodi 138.455.296 451.521.440 650.885.824 925.205.223
Poslovni rashodi 146.755.040 498.133.760 709.723.776 958.670.695
Financijski prihodi 149.106 1.311.094 3.010.647 2.567.747
Financijski rashodi 749.600 30.724.206 35.038.092 21.445.360
Ukupni rashodi 147.504.640 528.857.952 744.761.856 980.116.055
Dobit ili gubitak razdoblja −8.900.232 −76.025.416 −90.865.400 −52.343.085
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −8.900.232 −76.025.416 −90.865.400 −52.343.085
Porez na dobit - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 911.888.000 852.438.336 693.094.976 356.309.408
Nematerijalna imovina 6.507.532 4.758.516 2.993.887 271.380
Materijalna imovina 905.380.480 847.679.808 690.101.056 355.995.634
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - 42.394
Kratkotrajna imovina 216.815.360 323.610.784 457.919.104 524.080.412
Potraživanja 37.889.476 37.881.384 137.670.752 72.472.472
Financijska imovina - 75.413 75.444 2.395.272
Novac u banci i blagajni 1.273.712 3.386.620 39.080.064 65.818.516
Ukupno aktiva 1.131.509.888 1.177.861.888 1.152.764.032 885.583.492

HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA dioničko društvo za proizvodnju i trgovinu Zagreb