KRAŠ prehrambena industrija d.d.

KRAŠ d.d.

Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda • osnovano 1974. godine

Kontakt

Ravnice 48
Zagreb

☎ +385 1 2396 111

 

OIB94989605030

MBS080005858

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 889,0M 967,1M
Dobit (neto) 14,4M 20,0M
Imovina 924,7M 961,0M
Zaposleni 1,52k 1,52k
Prosječna plaća 6,07k 6,20k

Vlasnici i uprava

Zoran Parać predsjednik nadzornog odbora
Ivan Dropulić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Aleksandar Seratlić član nadzornog odbora
Ana Mikuš Beban član nadzornog odbora
Ante Šalinović član nadzornog odbora
Nevena Pivac član nadzornog odbora
Vedran Tolić član nadzornog odbora
Slavko Ledić predsjednik uprave
Damir Bulić član uprave
Davor Bošnjaković član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 866,6M 863,3M 890,7M 889,0M 967,1M
Poslovni prihodi 861,2M 856,8M 885,5M 878,1M 958,5M
Poslovni rashodi 821,8M 805,4M 876,3M 859,9M 932,4M
Financijski prihodi 5,33M 6,56M 5,18M 10,8M 8,53M
Financijski rashodi 15,0M 7,75M 4,32M 13,7M 7,60M
Ukupni rashodi 836,8M 813,1M 880,6M 873,7M 940,0M
Dobit ili gubitak razdoblja 22,6M 40,2M 7,53M 14,4M 20,0M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 29,7M 50,2M 10,0M 15,2M 27,0M
Porez na dobit 7,07M 9,96M 2,51M 865,0k 6,98M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 546,3M 514,9M 514,9M 542,4M 558,3M
Nematerijalna imovina 1,00M 1,19M 7,62M 10,7M 19,2M
Materijalna imovina 356,6M 344,2M 377,3M 407,3M 401,3M
Financijska imovina 186,1M 167,9M 128,5M 119,8M 132,8M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 496,3M 555,4M 503,5M 377,0M 401,6M
Potraživanja 312,0M 303,7M 301,2M 241,8M 223,8M
Financijska imovina 20,6M 59,0M 16,5M 7,84M 100,3k
Novac u banci i blagajni 73,5M 98,9M 70,5M 34,8M 41,7M
Ukupno aktiva 1.043,9M 1.071,3M 1.018,8M 924,7M 961,0M