Bottle of Luck j.d.o.o. u stečaju

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića • osnovano 2020. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ilica 510
Zagreb

☎ +385 95 883 3941

 

OIB46434748411

MBS081291744

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 60.605 104.284
Dobit (neto) 577 42
Imovina 29.207 31.738
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 598 836
2021 2022
Prihodi 456.633 785.728
Dobit (neto) 4.350 323
Imovina 220.064 239.135
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 4.509 6.303

Vlasnici i uprava

Ivana Jurčić jedini osnivač j.d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

Bottle of Luck j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022
Ukupni prihodi 83.076 60.605 104.284
Poslovni prihodi 83.076 60.605 104.284
Poslovni rashodi 77.578 60.028 104.236
Financijski prihodi - 0 -
Financijski rashodi - - -
Ukupni rashodi 77.578 60.028 104.236
Dobit ili gubitak razdoblja 5.430 577 42
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 5.498 577 47
Porez na dobit 68 - 4
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - -
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina - - -
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 8.353 29.207 31.738
Potraživanja - 4.005 -
Financijska imovina - - -
Novac u banci i blagajni 6.814 4.022 28
Ukupno aktiva 8.353 29.207 31.738
🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022
Ukupni prihodi 625.943 456.633 785.728
Poslovni prihodi 625.943 456.629 785.728
Poslovni rashodi 584.512 452.283 785.369
Financijski prihodi - 4 -
Financijski rashodi - - -
Ukupni rashodi 584.512 452.283 785.369
Dobit ili gubitak razdoblja 40.913 4.350 323
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 41.431 4.350 359
Porez na dobit 518 - 36
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - -
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina - - -
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 62.942 220.064 239.135
Potraživanja - 30.180 -
Financijska imovina - - -
Novac u banci i blagajni 51.346 30.306 215
Ukupno aktiva 62.942 220.064 239.135

Bottle of Luck j.d.o.o. za ugostiteljske usluge u stečaju Zagreb