MINEOS d.o.o. u stečaju

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 1990. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Fiorini 30
Brtonigla - Verteneglio

☎ +385 91 203 0109

 

OIB23110450414

MBS040087769

2019 2020
Prihodi 796 0
Dobit (neto) 708 −862
Imovina 51.018 50.151
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2019 2020
Prihodi 6.001 1
Dobit (neto) 5.337 −6.498
Imovina 384.396 377.867
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Milena Oplanić član društva
Nevio Oplanić član društva
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

MINEOS d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi - - - 796 0
Poslovni prihodi - - - 796 -
Poslovni rashodi - 1.723 - 88 862
Financijski prihodi - - - 0 0
Financijski rashodi - 0 47 - -
Ukupni rashodi - 1.723 47 88 862
Dobit ili gubitak razdoblja - −1.723 −47 708 −862
Dobit ili gubitak prije oporezivanja - −1.723 −47 708 −862
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 12.912 12.912 12.912 12.912 12.912
Nematerijalna imovina 12.358 12.358 12.358 12.358 12.358
Materijalna imovina 554 554 554 554 554
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 36.078 37.444 37.396 38.105 37.238
Potraživanja 623 713 713 514 514
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 37 1.313 1.265 2.172 1.306
Ukupno aktiva 48.990 50.357 50.309 51.018 50.151
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi - - - 6.001 1
Poslovni prihodi - - - 6.000 -
Poslovni rashodi - 12.983 - 664 6.499
Financijski prihodi - - - 1 1
Financijski rashodi - 6 361 - -
Ukupni rashodi - 12.989 361 664 6.499
Dobit ili gubitak razdoblja - −12.989 −361 5.337 −6.498
Dobit ili gubitak prije oporezivanja - −12.989 −361 5.337 −6.498
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 97.292 97.292 97.292 97.292 97.292
Nematerijalna imovina 93.116 93.116 93.116 93.116 93.116
Materijalna imovina 4.176 4.176 4.176 4.176 4.176
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 271.830 282.127 281.767 287.104 280.575
Potraživanja 4.698 5.378 5.378 3.879 3.879
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 279 9.896 9.536 16.372 9.843
Ukupno aktiva 369.122 379.419 379.059 384.396 377.867

MINEOS promet roba i usluga d.o.o. u stečaju Brtonigla - Verteneglio