K. R. T. KOMERC d.o.o. u stečaju

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Goranska 7
Crikvenica

OIB71373462953

MBS040243782

2016 2017
Prihodi 0 -
Dobit (neto) 0 0
Imovina 123 123
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2016 2017
Prihodi 1 -
Dobit (neto) −4 −5
Imovina 933 928
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Martin Schuchnig jedini član d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

K. R. T. KOMERC d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2013 2014 2015 2016 2017
Ukupni prihodi 0 0 0 0 -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 2 1 0 0 0
Financijski prihodi 0 0 0 0 -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 2 1 0 0 0
Dobit ili gubitak razdoblja −2 −1 0 0 0
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2 −1 0 0 0
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 126 125 124 123 123
Potraživanja 92 92 92 92 92
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 33 32 32 31 30
Ukupno aktiva 126 125 124 123 123
🧾 Račun dobiti i gubitka
2013 2014 2015 2016 2017
Ukupni prihodi 2 1 1 1 -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 22 10 5 5 5
Financijski prihodi 2 1 1 1 -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 22 10 5 5 5
Dobit ili gubitak razdoblja −20 −9 −4 −4 −5
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −20 −9 −4 −4 −5
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 951 942 938 933 928
Potraživanja 696 696 696 696 696
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 255 246 242 237 232
Ukupno aktiva 951 942 938 933 928

K. R. T. KOMERC društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo u stečaju Crikvenica