K. R. T. KOMERC d.o.o. u stečaju

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Goranska 7
Crikvenica

OIB71373462953

MBS040243782

2016 2017
Prihodi 0 0
Dobit (neto) −1 −1
Imovina 124 123
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Martin Schuchnig jedini član d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

K. R. T. KOMERC d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2013 2014 2015 2016 2017
Ukupni prihodi 0 0 0 0 0
Poslovni prihodi 0 0 0 0 0
Poslovni rashodi 3 1 1 1 1
Financijski prihodi 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 0 0 0 0 0
Ukupni rashodi 3 1 1 1 1
Dobit ili gubitak razdoblja −3 −1 −1 −1 −1
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −3 −1 −1 −1 −1
Porez na dobit 0 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 126 125 124 124 123
Potraživanja 92 92 92 92 92
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 34 33 32 31 31
Ukupno aktiva 126 125 124 124 123

K. R. T. KOMERC društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo u stečaju Crikvenica