UNI-STEK d.o.o. u stečaju

Proizvodnja ambalaže od plastike • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Vjekoslava Novotnija 3
Zagreb

OIB42323096964

MBS080987186

2016 2017
Prihodi 7.394 96
Dobit (neto) −12.237 −1.246
Imovina 900 802
Zaposleni 1 -
Prosječna plaća 699 -
2016 2017
Prihodi 55.713 727
Dobit (neto) −92.200 −9.392
Imovina 6.788 6.044
Zaposleni 1 -
Prosječna plaća 5.270 -

Vlasnici i uprava

Boris Butković jedini član d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

UNI-STEK d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017
Ukupni prihodi 5.348 7.394 96
Poslovni prihodi 5.348 7.391 96
Poslovni rashodi 6.961 19.627 1.343
Financijski prihodi - 2 -
Financijski rashodi - 3 -
Ukupni rashodi 6.961 19.631 1.343
Dobit ili gubitak razdoblja −1.612 −12.237 −1.246
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.612 −12.237 −1.246
Porez na dobit - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 668 608 608
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina 668 608 608
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 5.579 292 194
Potraživanja - - -
Financijska imovina - - -
Novac u banci i blagajni 5.579 292 194
Ukupno aktiva 6.248 900 802
🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017
Ukupni prihodi 40.300 55.713 727
Poslovni prihodi 40.300 55.695 727
Poslovni rashodi 52.452 147.885 10.119
Financijski prihodi - 18 -
Financijski rashodi - 28 -
Ukupni rashodi 52.452 147.913 10.119
Dobit ili gubitak razdoblja −12.152 −92.200 −9.392
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −12.152 −92.200 −9.392
Porez na dobit - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 5.039 4.581 4.581
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina 5.039 4.581 4.581
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 42.041 2.207 1.463
Potraživanja - - -
Financijska imovina - - -
Novac u banci i blagajni 42.041 2.207 1.463
Ukupno aktiva 47.080 6.788 6.044

UNI-STEK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju Zagreb