BIRANO d.o.o. u stečaju

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 1998. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Vrančićeva 13
Knin

☎ +385 91 203 0109

 

OIB50004528923

MBS060143714

2019 2020
Prihodi 0 10.356
Dobit (neto) −280 2.530
Imovina 2.396 6.608
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2019 2020
Prihodi 2 78.029
Dobit (neto) −2.117 19.064
Imovina 18.059 49.790
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Saša Erceg jedini osnivač d.o.o.
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

BIRANO d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 257 2.654 0 0 10.356
Poslovni prihodi 201 2.654 - - 10.355
Poslovni rashodi 17.561 29.860 133 281 7.519
Financijski prihodi 55 - 0 0 0
Financijski rashodi - 1.612 - - -
Ukupni rashodi 17.561 31.472 133 281 7.519
Dobit ili gubitak razdoblja −17.304 −28.817 −133 −280 2.530
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −17.304 −28.817 −133 −280 2.836
Porez na dobit - - - - 306
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.736 2.858 2.643 2.396 6.608
Potraživanja 1.736 113 113 150 1.378
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - 2.744 2.530 2.246 5.229
Ukupno aktiva 1.736 2.858 2.643 2.396 6.608
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 1.940 20.000 1 2 78.029
Poslovni prihodi 1.520 20.000 - - 78.027
Poslovni rashodi 132.319 224.982 1.008 2.119 56.654
Financijski prihodi 420 - 1 2 2
Financijski rashodi - 12.146 - - -
Ukupni rashodi 132.319 237.128 1.008 2.119 56.654
Dobit ili gubitak razdoblja −130.379 −217.128 −1.007 −2.117 19.064
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −130.379 −217.128 −1.007 −2.117 21.375
Porez na dobit - - - - 2.311
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 13.080 21.535 19.921 18.059 49.790
Potraživanja 13.080 856 856 1.136 10.386
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - 20.679 19.065 16.923 39.404
Ukupno aktiva 13.080 21.535 19.921 18.059 49.790

BIRANO, građenje i trgovina d.o.o. u stečaju Knin