MOTIV STUDIO d.o.o. u likvidaciji

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima • osnovano 2003. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Bukovačka cesta 50
Zagreb

OIB74131387903

MBS080472244

Pošalji e-mail
2014 2016
Prihodi 915 2.289
Dobit (neto) 503 −523
Imovina 44.449 57.519
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2014 2016
Prihodi 6.900 17.250
Dobit (neto) 3.796 −3.947
Imovina 334.901 433.383
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Ivan Cvitković član društva
Nikica Žunić član društva, likvidator

MOTIV STUDIO d.o.o. u likvidaciji GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2011 2012 2013 2014 2016
Ukupni prihodi 29.010 26.878 38.632 915 2.289
Poslovni prihodi 22.790 26.512 38.372 915 2.289
Poslovni rashodi 20.248 15.655 39.911 411 2.813
Financijski prihodi 5 8 1 - -
Financijski rashodi 125 2.166 31 - -
Ukupni rashodi 21.194 18.660 41.332 411 2.813
Dobit ili gubitak razdoblja 7.297 6.273 −2.699 503 −523
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7.815 8.218 −2.699 503 −523
Porez na dobit 518 1.944 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 29.464 29.464 29.464 29.464 29.464
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina 29.464 29.464 29.464 29.464 29.464
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 21.519 23.849 14.304 14.984 28.055
Potraživanja 12.164 4.177 6.314 7.296 20.367
Financijska imovina 5.242 19.594 7.287 7.287 7.287
Novac u banci i blagajni 3.308 - 303 - -
Ukupno aktiva 50.983 53.313 43.769 44.449 57.519
🧾 Račun dobiti i gubitka
2011 2012 2013 2014 2016
Ukupni prihodi 218.578 202.518 291.080 6.900 17.250
Poslovni prihodi 171.715 199.760 289.115 6.900 17.250
Poslovni rashodi 152.560 117.960 300.714 3.104 21.197
Financijski prihodi 44 64 14 - -
Financijski rashodi 947 16.321 235 - -
Ukupni rashodi 159.690 140.597 311.417 3.104 21.197
Dobit ili gubitak razdoblja 54.980 47.269 −20.337 3.796 −3.947
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 58.888 61.921 −20.337 3.796 −3.947
Porez na dobit 3.908 14.652 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 162.136 179.693 107.779 112.901 211.383
Potraživanja 91.654 31.474 47.574 54.979 153.461
Financijska imovina 39.503 147.635 54.906 54.906 54.906
Novac u banci i blagajni 24.927 - 2.283 - -
Ukupno aktiva 384.136 401.693 329.779 334.901 433.383

MOTIV STUDIO d.o.o. za informatičke usluge u likvidaciji Zagreb