Span Centar kibernetičke sigurnosti d.o.o.

Savjetovanje u vezi s računalima • osnovano 2022. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Koturaška cesta 47
Zagreb

☎ +385 1 6690 200

 

OIB88052917618

MBS081452193

Pošalji e-mail
2022
Prihodi 2.139
Dobit (neto) −64.809
Imovina 154.809
Zaposleni 1
Prosječna plaća 896
2022
Prihodi 16.121
Dobit (neto) −488.306
Imovina 1.166.410
Zaposleni 1
Prosječna plaća 6.758

Vlasnici i uprava

SPAN d.d. jedini osnivač d.o.o
Mihaela Trbojević predsjednik uprave
Nikola Dujmović član uprave
Saša Kramar član uprave

Span Centar kibernetičke sigurnosti d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2022
Ukupni prihodi 2.139
Poslovni prihodi 2.139
Poslovni rashodi 66.943
Financijski prihodi 0
Financijski rashodi 5
Ukupni rashodi 66.948
Dobit ili gubitak razdoblja −64.809
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −64.809
Porez na dobit -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 22.447
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina 22.447
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 131.757
Potraživanja 14.959
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 116.798
Ukupno aktiva 154.809
🧾 Račun dobiti i gubitka
2022
Ukupni prihodi 16.121
Poslovni prihodi 16.120
Poslovni rashodi 504.388
Financijski prihodi 1
Financijski rashodi 39
Ukupni rashodi 504.427
Dobit ili gubitak razdoblja −488.306
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −488.306
Porez na dobit -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 169.128
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina 169.128
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 992.725
Potraživanja 112.710
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 880.015
Ukupno aktiva 1.166.410

Span Centar kibernetičke sigurnosti društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i savjetovanje Zagreb