Span Centar kibernetičke sigurnosti d.o.o.

Savjetovanje u vezi s računalima • osnovano 2022. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Koturaška cesta 47
Zagreb

☎ +385 1 6690 200

 

OIB88052917618

MBS081452193

Pošalji e-mail
2022
Prihodi 2.139
Dobit (neto) −64.809
Imovina 154.809
Zaposleni 1
Prosječna plaća 896
2022
Prihodi 16.121
Dobit (neto) −488.306
Imovina 1.166.410
Zaposleni 1
Prosječna plaća 6.758

Vlasnici i uprava

SPAN d.d. jedini osnivač d.o.o
Mihaela Trbojević predsjednik uprave
Nataša Fucijaš član uprave
Nikola Dujmović član uprave
Saša Kramar član uprave

Span Centar kibernetičke sigurnosti d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2022
Ukupni prihodi 2.139
Poslovni prihodi 2.139
Poslovni rashodi 66.943
Financijski prihodi 0
Financijski rashodi 5
Ukupni rashodi 66.948
Dobit ili gubitak razdoblja −64.809
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −64.809
Porez na dobit -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 22.447
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina 22.447
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 131.757
Potraživanja 14.959
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 116.798
Ukupno aktiva 154.809
🧾 Račun dobiti i gubitka
2022
Ukupni prihodi 16.121
Poslovni prihodi 16.120
Poslovni rashodi 504.388
Financijski prihodi 1
Financijski rashodi 39
Ukupni rashodi 504.427
Dobit ili gubitak razdoblja −488.306
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −488.306
Porez na dobit -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 169.128
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina 169.128
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 992.725
Potraživanja 112.710
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 880.015
Ukupno aktiva 1.166.410

Span Centar kibernetičke sigurnosti društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i savjetovanje Zagreb