PROACTIVE IT SOLUTIONS d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ilica 132
Zagreb

☎ +385 1 2340 043

 

OIB14881069184

MBS081412063

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi - 74.881
Dobit (neto) −1.092 2.175
Imovina 4.339 5.296
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 18 970
2021 2022
Prihodi - 564.194
Dobit (neto) −8.231 16.388
Imovina 32.694 39.908
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 138 7.315

Vlasnici i uprava

Stjepan Bošnjaković jedini osnivač d.o.o, direktor

PROACTIVE IT SOLUTIONS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 74.881
Poslovni prihodi - 74.881
Poslovni rashodi 1.092 72.162
Financijski prihodi - -
Financijski rashodi - 203
Ukupni rashodi 1.092 72.366
Dobit ili gubitak razdoblja −1.092 2.175
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.092 2.515
Porez na dobit - 340
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.277 2.138
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 4.277 2.138
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 61 3.158
Potraživanja - 172
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 61 2.985
Ukupno aktiva 4.339 5.296
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 564.194
Poslovni prihodi - 564.194
Poslovni rashodi 8.231 543.707
Financijski prihodi - -
Financijski rashodi - 1.537
Ukupni rashodi 8.231 545.244
Dobit ili gubitak razdoblja −8.231 16.388
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −8.231 18.950
Porez na dobit - 2.562
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 32.229 16.114
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 32.229 16.114
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 465 23.794
Potraživanja - 1.300
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 465 22.494
Ukupno aktiva 32.694 39.908

PROACTIVE IT SOLUTIONS d.o.o. za informatičke usluge Zagreb