TROGIR PIPING d.o.o. u stečaju

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Put brodograditelja 16
Trogir

OIB94779778894

MBS060341701

2018 2019
Prihodi 12.662 11.731
Dobit (neto) −33.918 −20.546
Imovina 47.974 45.285
Zaposleni 3 -
Prosječna plaća 81 -
2018 2019
Prihodi 95.403 88.390
Dobit (neto) −255.558 −154.808
Imovina 361.463 341.202
Zaposleni 3 -
Prosječna plaća 612 -

Vlasnici i uprava

BRODOTROGIR d.d. član društva
TOMKOR GROUP d.o.o. član društva
Domagoj Poljak stečajni upravitelj

TROGIR PIPING d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 2.193.746 1.625.802 12.662 11.731
Poslovni prihodi 2.193.746 1.625.795 12.660 11.731
Poslovni rashodi 2.505.145 1.774.516 40.975 14.533
Financijski prihodi - 6 1 -
Financijski rashodi 1.592 2.389 5.604 17.744
Ukupni rashodi 2.506.737 1.776.905 46.580 32.277
Dobit ili gubitak razdoblja −312.991 −151.103 −33.918 −20.546
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −312.991 −151.103 −33.918 −20.546
Porez na dobit - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 51.987 29.951 10.971 -
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina 51.987 29.951 10.971 -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 670.369 141.203 36.459 45.285
Potraživanja 610.170 137.432 36.458 45.285
Financijska imovina - - 0 -
Novac u banci i blagajni 60.198 3.771 0 -
Ukupno aktiva 722.899 171.697 47.974 45.285
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 16.528.780 12.249.606 95.403 88.390
Poslovni prihodi 16.528.780 12.249.556 95.388 88.390
Poslovni rashodi 18.875.020 13.370.098 308.732 109.503
Financijski prihodi - 50 15 -
Financijski rashodi 11.995 18.000 42.229 133.695
Ukupni rashodi 18.887.014 13.388.098 350.961 243.198
Dobit ili gubitak razdoblja −2.358.234 −1.138.492 −255.558 −154.808
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2.358.234 −1.138.492 −255.558 −154.808
Porez na dobit - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 391.698 225.667 82.667 -
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina 391.698 225.667 82.667 -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 5.050.900 1.063.899 274.707 341.202
Potraživanja 4.597.332 1.035.484 274.700 341.202
Financijska imovina - - 1 -
Novac u banci i blagajni 453.568 28.415 6 -
Ukupno aktiva 5.446.687 1.293.655 361.463 341.202

TROGIR PIPING d.o.o. za proizvodnju gotovih metalnih proizvoda u stečaju Trogir