MANDARIĆ ŠPED d.o.o.

Cestovni prijevoz robe
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Otona Ivekovića 40
Đakovo

☎ +385 31 854 450

 

OIB97225533060

MBS030036572

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 4.447.416 5.227.194
Dobit (neto) 111.285 213.141
Imovina 1.569.130 1.919.980
Zaposleni 53 52
Prosječna plaća 903 944
2021 2022
Prihodi 33.509.056 39.384.295
Dobit (neto) 838.480 1.605.914
Imovina 11.822.614 14.466.094
Zaposleni 53 52
Prosječna plaća 6.811 7.119

Vlasnici i uprava

Filip Mandarić član društva, prokurist
Filip Mandarić član društva, član uprave
Ivana Letica član društva
Stjepan Mandarić član društva, član uprave

MANDARIĆ ŠPED d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.265.378 4.094.277 3.782.185 4.447.416 5.227.194
Poslovni prihodi 4.264.182 4.094.015 3.781.785 4.447.415 5.225.901
Poslovni rashodi 4.198.213 4.147.004 3.740.011 4.299.997 4.920.367
Financijski prihodi 1.196 261 400 0 1.292
Financijski rashodi 66.642 42.667 35.430 36.077 43.311
Ukupni rashodi 4.264.856 4.189.670 3.775.442 4.336.074 4.963.678
Dobit ili gubitak razdoblja −2.719 −95.393 6.743 111.285 213.141
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 522 −95.393 6.743 111.341 263.515
Porez na dobit 3.242 - - 55 50.374
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.228.195 958.381 714.753 866.089 995.635
Nematerijalna imovina - - - - 3.014
Materijalna imovina 1.228.195 958.381 714.753 866.089 992.621
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 725.967 606.314 600.654 703.040 924.344
Potraživanja 658.417 570.597 555.748 611.632 645.230
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 53.769 22.788 28.679 77.601 257.300
Ukupno aktiva 1.975.251 1.576.161 1.319.884 1.569.130 1.919.980
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 32.137.498 30.848.332 28.496.876 33.509.056 39.384.295
Poslovni prihodi 32.128.480 30.846.362 28.493.862 33.509.054 39.374.555
Poslovni rashodi 31.631.438 31.245.602 28.179.116 32.398.328 37.072.507
Financijski prihodi 9.017 1.970 3.015 1 9.740
Financijski rashodi 502.121 321.475 266.951 271.825 326.329
Ukupni rashodi 32.133.560 31.567.076 28.446.068 32.670.154 37.398.836
Dobit ili gubitak razdoblja −20.491 −718.745 50.809 838.480 1.605.914
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.939 −718.745 50.809 838.901 1.985.459
Porez na dobit 24.430 - - 421 379.545
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 9.253.842 7.220.924 5.385.313 6.525.554 7.501.619
Nematerijalna imovina - - - - 22.710
Materijalna imovina 9.253.842 7.220.924 5.385.313 6.525.554 7.478.909
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.469.802 4.568.276 4.525.634 5.297.060 6.964.475
Potraživanja 4.960.846 4.299.167 4.187.284 4.608.347 4.861.487
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 405.130 171.697 216.084 584.692 1.938.627
Ukupno aktiva 14.882.529 11.875.591 9.944.668 11.822.614 14.466.094

MANDARIĆ ŠPED d.o.o. za cestovni promet, unutarnju i vanjsku trgovinu Đakovo