MANDARIĆ ŠPED d.o.o.

Cestovni prijevoz robe

Kontakt

Otona Ivekovića 40
Đakovo

☎ +385 31 854 4150

 

OIB97225533060

MBS030036572

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 28,4M 33,5M
Dobit (neto) 50,8k 838,4k
Imovina 9,94M 11,8M
Zaposleni 60 53
Prosječna plaća 6,36k 6,81k
2020 2021
Prihodi 3,78M 4,44M
Dobit (neto) 6,74k 111,2k
Imovina 1,31M 1,56M
Zaposleni 60 53
Prosječna plaća 844 903

Vlasnici i uprava

Filip Mandarić član društva, prokurist
Filip Mandarić član društva, član uprave
Ivana Letica član društva
Stjepan Mandarić član društva, član uprave

MANDARIĆ ŠPED d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 31,8M 32,1M 30,8M 28,4M 33,5M
Poslovni prihodi 31,8M 32,1M 30,8M 28,4M 33,5M
Poslovni rashodi 30,6M 31,6M 31,2M 28,1M 32,3M
Financijski prihodi 45,9k 9,01k 1,97k 3,01k 1
Financijski rashodi 556,2k 502,1k 321,4k 266,9k 271,8k
Ukupni rashodi 31,1M 32,1M 31,5M 28,4M 32,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 548,4k -20,4k -718,7k 50,8k 838,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 693,8k 3,93k -718,7k 50,8k 838,9k
Porez na dobit 145,3k 24,4k - - 421
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 8,52M 9,25M 7,22M 5,38M 6,52M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 8,52M 9,25M 7,22M 5,38M 6,52M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6,62M 5,46M 4,56M 4,52M 5,29M
Potraživanja 5,61M 4,96M 4,29M 4,18M 4,60M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 862,6k 405,1k 171,6k 216,0k 584,6k
Ukupno aktiva 15,4M 14,8M 11,8M 9,94M 11,8M

MANDARIĆ ŠPED d.o.o. za cestovni promet, unutarnju i vanjsku trgovinu Đakovo