ECOCHEM d.o.o.

Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima • osnovano 1990. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

P. Preradovića 235
Đakovo

☎ +385 99 228 0133

 

OIB46776287911

MBS030011766

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 265 265
Dobit (neto) 19 75
Imovina 3.613 3.646
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 2.000 2.000
Dobit (neto) 145 572
Imovina 27.225 27.471
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

METEOR d.o.o. Đakovo član društva
Vinko Raspudić član uprave

ECOCHEM d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 265 265 265 265 265
Poslovni prihodi 265 265 265 265 265
Poslovni rashodi 146 244 233 242 180
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 1 1 0 1 0
Ukupni rashodi 147 246 234 244 181
Dobit ili gubitak razdoblja 117 16 27 19 75
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 117 19 31 21 84
Porez na dobit - 2 3 2 8
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.545 3.565 3.567 3.613 3.646
Potraživanja 2.478 2.764 2.753 2.750 2.748
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1.066 801 813 862 897
Ukupno aktiva 3.545 3.565 3.567 3.613 3.646
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Poslovni prihodi 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Poslovni rashodi 1.104 1.841 1.763 1.829 1.361
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 11 15 3 10 4
Ukupni rashodi 1.115 1.856 1.766 1.839 1.365
Dobit ili gubitak razdoblja 885 127 206 145 572
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 885 144 234 161 635
Porez na dobit - 17 28 16 63
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 26.711 26.864 26.877 27.225 27.471
Potraživanja 18.674 20.827 20.748 20.725 20.710
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 8.037 6.037 6.129 6.500 6.761
Ukupno aktiva 26.711 26.864 26.877 27.225 27.471

ECOCHEM društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj, proizvodnju i trgovinu Đakovo