Meteor Grupa - Labud d.o.o.

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje • osnovano 1976. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Radnička cesta 173/R
Zagreb

☎ +385 99 228 0133

 

OIB23359164583

MBS080004672

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 24.582.491 28.616.437
Dobit (neto) 3.022.259 4.990.527
Imovina 29.418.757 29.909.276
Zaposleni 199 177
Prosječna plaća 874 970
2021 2022
Prihodi 185.216.784 215.610.552
Dobit (neto) 22.771.216 37.601.126
Imovina 221.655.632 225.351.446
Zaposleni 199 177
Prosječna plaća 6.588 7.312

Vlasnici i uprava

Josipa Raspudić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Kornelija Knez zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Korina Knez član nadzornog odbora
Marko Knez član nadzornog odbora
Vinko Raspudić član nadzornog odbora
Ante Raspudić član društva, član uprave
Darko Knez član društva, predsjednik uprave

Meteor Grupa - Labud d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 16.183.335 24.095.738 28.122.119 24.582.491 28.616.437
Poslovni prihodi 16.047.368 23.900.071 27.708.944 21.665.376 23.334.592
Poslovni rashodi 16.381.539 21.570.403 24.598.926 20.836.136 23.265.994
Financijski prihodi 135.966 195.667 413.175 2.917.115 5.281.845
Financijski rashodi 449.519 1.164.308 1.267.547 603.733 343.405
Ukupni rashodi 16.831.059 22.734.712 25.866.475 21.439.870 23.609.399
Dobit ili gubitak razdoblja −647.723 1.361.027 1.790.311 3.022.259 4.990.527
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −647.723 1.361.027 2.255.644 3.142.620 5.007.038
Porez na dobit - - 465.332 120.360 16.511
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 21.260.836 20.780.335 21.250.403 21.610.001 22.077.508
Nematerijalna imovina 43.377 36.924 27.490 18.092 10.029
Materijalna imovina 8.657.329 8.211.568 8.710.949 7.959.847 8.511.319
Financijska imovina 12.441.601 12.413.314 12.412.585 13.541.118 13.477.746
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6.608.510 6.809.826 7.592.053 7.740.028 7.715.324
Potraživanja 3.349.709 2.667.735 2.693.950 2.624.916 3.165.646
Financijska imovina 130.607 132.272 1.131.640 3.746 69.510
Novac u banci i blagajni 414.204 930.660 1.008.673 1.639.683 532.712
Ukupno aktiva 28.056.826 27.732.513 28.941.380 29.418.757 29.909.276
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 121.933.344 181.549.344 211.886.112 185.216.784 215.610.552
Poslovni prihodi 120.908.896 180.075.088 208.773.040 163.237.776 175.814.485
Poslovni rashodi 123.426.712 162.522.208 185.340.608 156.989.872 175.297.635
Financijski prihodi 1.024.442 1.474.255 3.113.071 21.979.006 39.796.067
Financijski rashodi 3.386.901 8.772.480 9.550.340 4.548.832 2.587.387
Ukupni rashodi 126.813.616 171.294.688 194.890.960 161.538.704 177.885.022
Dobit ili gubitak razdoblja −4.880.274 10.254.659 13.489.105 22.771.216 37.601.126
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −4.880.274 10.254.659 16.995.156 23.678.072 37.725.530
Porez na dobit - - 3.506.050 906.856 124.404
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 160.189.776 156.569.440 160.111.168 162.820.560 166.342.985
Nematerijalna imovina 326.829 278.207 207.129 136.316 75.565
Materijalna imovina 65.228.648 61.870.064 65.632.648 59.973.472 64.128.535
Financijska imovina 93.741.248 93.528.120 93.522.624 102.025.560 101.548.078
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 49.791.824 51.308.640 57.202.328 58.317.244 58.131.112
Potraživanja 25.238.388 20.100.052 20.297.572 19.777.434 23.851.561
Financijska imovina 984.059 996.608 8.526.343 28.227 523.725
Novac u banci i blagajni 3.120.823 7.012.058 7.599.848 12.354.199 4.013.720
Ukupno aktiva 211.394.160 208.950.624 218.058.832 221.655.632 225.351.446

Meteor Grupa - Labud društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju sredstava za čišćenje, higijenskih i kemijskih proizvoda Zagreb