TEHNOGRADITELJ d.o.o. u stečaju

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. • osnovano 1993. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Banovićka ulica 14
Zagreb

☎ +385 33 555 680

 

OIB54292350298

MBS080167116

2022 2023
Prihodi 0 0
Dobit (neto) −40 0
Imovina 0 0
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Krešimir Fučkar stečajni upravitelj

TEHNOGRADITELJ d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2013 2014 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 0 0 0 0 0
Poslovni prihodi 0 0 0 0 0
Poslovni rashodi 75 0 0 40 0
Financijski prihodi 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 0 0 0 0 0
Ukupni rashodi 75 0 0 40 0
Dobit ili gubitak razdoblja −75 0 0 −40 0
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −75 0 0 −40 0
Porez na dobit 0 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 727 727 0 0 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 727 727 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 1.013.284 1.013.284 40 0 0
Potraživanja 205.095 205.095 0 0 0
Financijska imovina 538.892 538.892 0 0 0
Novac u banci i blagajni 49 49 40 0 0
Ukupno aktiva 1.016.666 1.016.666 40 0 0

TEHNOGRADITELJ građenje i projektiranje d.o.o. u stečaju Zagreb