TEHNOGRADITELJ d.o.o. u stečaju

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. • osnovano 1993. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Banovićka ulica 14
Zagreb

☎ +385 33 555 680

 

OIB54292350298

MBS080167116

2021 2022
Prihodi 0 -
Dobit (neto) - −39
Imovina 39 0
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 1 -
Dobit (neto) - −300
Imovina 300 1
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Krešimir Fučkar stečajni upravitelj

TEHNOGRADITELJ d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2012 2013 2014 2021 2022
Ukupni prihodi - - 0 0 -
Poslovni prihodi - - - 0 -
Poslovni rashodi 99 74 - 0 39
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 99 74 0 0 39
Dobit ili gubitak razdoblja −99 −74 - - −39
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −99 −74 - - −39
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 727 727 727 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 727 727 727 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.013.284 1.013.284 1.013.284 39 0
Potraživanja 205.095 205.095 205.095 - -
Financijska imovina 538.891 538.891 538.891 - 0
Novac u banci i blagajni 48 48 48 39 -
Ukupno aktiva 1.016.666 1.016.666 1.016.666 39 0
🧾 Račun dobiti i gubitka
2012 2013 2014 2021 2022
Ukupni prihodi - - 1 1 -
Poslovni prihodi - - - 1 -
Poslovni rashodi 748 564 - 1 300
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 748 564 1 1 300
Dobit ili gubitak razdoblja −748 −564 - - −300
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −748 −564 - - −300
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 5.481 5.481 5.481 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 5.481 5.481 5.481 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 7.634.592 7.634.592 7.634.592 300 1
Potraživanja 1.545.292 1.545.292 1.545.292 - -
Financijska imovina 4.060.280 4.060.280 4.060.280 - 1
Novac u banci i blagajni 366 366 366 300 -
Ukupno aktiva 7.660.073 7.660.073 7.660.073 300 1

TEHNOGRADITELJ građenje i projektiranje d.o.o. u stečaju Zagreb