HIPER direkt j.d.o.o. u stečaju

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2020 2021
Prihodi 95.645 48.770
Dobit (neto) 8.366 2.549
Imovina 117.345 98.710
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 292 1.127
2020 2021
Prihodi 720.641 367.462
Dobit (neto) 63.039 19.212
Imovina 884.141 743.737
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 2.204 8.492

Vlasnici i uprava

Sandra Kiš Broz jedini član j.d.o.o
Krešimir Fučkar stečajni upravitelj

HIPER direkt j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021
Ukupni prihodi 44.124 95.645 48.770
Poslovni prihodi 43.606 94.230 10.695
Poslovni rashodi 6.792 86.137 43.361
Financijski prihodi 517 1.415 38.074
Financijski rashodi - - 2.567
Ukupni rashodi 6.792 86.137 45.928
Dobit ili gubitak razdoblja 32.852 8.366 2.549
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 37.332 9.507 2.841
Porez na dobit 4.479 1.140 291
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 56 - -
Nematerijalna imovina 56 - -
Materijalna imovina - - -
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 37.896 117.345 98.710
Potraživanja 35.731 44.458 40.411
Financijska imovina - 70.541 57.980
Novac u banci i blagajni 2.165 2.346 318
Ukupno aktiva 37.953 117.345 98.710
🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021
Ukupni prihodi 332.455 720.641 367.462
Poslovni prihodi 328.555 709.978 80.588
Poslovni rashodi 51.177 649.006 326.708
Financijski prihodi 3.900 10.663 286.874
Financijski rashodi - - 19.342
Ukupni rashodi 51.177 649.006 346.050
Dobit ili gubitak razdoblja 247.525 63.039 19.212
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 281.278 71.635 21.412
Porez na dobit 33.753 8.596 2.200
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 428 - -
Nematerijalna imovina 428 - -
Materijalna imovina - - -
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 285.532 884.141 743.737
Potraživanja 269.216 334.970 304.483
Financijska imovina - 531.493 436.857
Novac u banci i blagajni 16.316 17.678 2.397
Ukupno aktiva 285.960 884.141 743.737

HIPER direkt jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju Gornja Pačetina