HIPER direkt j.d.o.o. u stečaju

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2020 2021
Prihodi 95.645 48.771
Dobit (neto) 8.367 2.550
Imovina 117.346 98.711
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 292 1.127

Vlasnici i uprava

Sandra Kiš Broz jedini član j.d.o.o
Krešimir Fučkar stečajni upravitelj

HIPER direkt j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021
Ukupni prihodi 44.124 95.645 48.771
Poslovni prihodi 43.607 94.230 10.696
Poslovni rashodi 6.792 86.138 43.362
Financijski prihodi 518 1.415 38.075
Financijski rashodi 0 0 2.567
Ukupni rashodi 6.792 86.138 45.929
Dobit ili gubitak razdoblja 32.852 8.367 2.550
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 37.332 9.508 2.842
Porez na dobit 4.480 1.141 292
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 57 0 0
Nematerijalna imovina 57 0 0
Materijalna imovina 0 0 0
Financijska imovina 0 0 0
Potraživanja 0 0 0
Kratkotrajna imovina 37.897 117.346 98.711
Potraživanja 35.731 44.458 40.412
Financijska imovina 0 70.541 57.981
Novac u banci i blagajni 2.166 2.346 318
Ukupno aktiva 37.953 117.346 98.711

HIPER direkt jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju Gornja Pačetina