NES-TRGOVINA d.o.o. u stečaju

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2002. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Zeleni trg 1
Zagreb

☎ +385 33 555 680

 

OIB93683829817

MBS080434529

2021 2022
Prihodi 0 3.238
Dobit (neto) −2.195 10
Imovina 86.072 85.808
Zaposleni 12 -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 1 24.400
Dobit (neto) −16.540 82
Imovina 648.516 646.526
Zaposleni 12 -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Slavko Tepeš jedini član d.o.o
Krešimir Fučkar stečajni upravitelj

NES-TRGOVINA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2021 2022
Ukupni prihodi 225.516 267.168 23.748 0 3.238
Poslovni prihodi 225.230 267.141 23.711 - 3.238
Poslovni rashodi 177.566 255.241 35.404 2.195 3.227
Financijski prihodi 286 26 37 0 -
Financijski rashodi 13.801 14.029 429 - -
Ukupni rashodi 191.368 269.271 35.833 2.195 3.227
Dobit ili gubitak razdoblja 30.008 −2.103 −12.085 −2.195 10
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 34.148 −2.103 −12.085 −2.195 10
Porez na dobit 4.140 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 89.448 146.098 102.764 86.072 85.808
Potraživanja 26.232 63.380 21.818 9.273 7.615
Financijska imovina 4.662 8.607 8.607 - -
Novac u banci i blagajni 1.807 2.291 - - 1.394
Ukupno aktiva 89.448 146.098 102.764 86.072 85.808
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2021 2022
Ukupni prihodi 1.699.157 2.012.981 178.932 1 24.400
Poslovni prihodi 1.696.996 2.012.778 178.651 - 24.400
Poslovni rashodi 1.337.873 1.923.118 266.753 16.541 24.318
Financijski prihodi 2.161 203 281 1 -
Financijski rashodi 103.990 105.709 3.235 - -
Ukupni rashodi 1.441.863 2.028.827 269.988 16.541 24.318
Dobit ili gubitak razdoblja 226.098 −15.846 −91.056 −16.540 82
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 257.294 −15.846 −91.056 −16.540 82
Porez na dobit 31.196 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 673.951 1.100.780 774.281 648.516 646.526
Potraživanja 197.646 477.541 164.389 69.874 57.377
Financijska imovina 35.127 64.852 64.852 - -
Novac u banci i blagajni 13.620 17.267 - - 10.507
Ukupno aktiva 673.951 1.100.780 774.281 648.516 646.526

NES-TRGOVINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju Zagreb