ROX društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

ROX d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1994. godine

Kontakt

Slavonska avenija 100
Zagreb

☎ +385 1 2040 900

 

OIB20534431136

MBS080293020

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 225,0M 243,6M
Dobit (neto) 7,54M 8,91M
Imovina 106,6M 112,4M
Zaposleni 112 127
Prosječna plaća 5,92k 5,94k

Vlasnici i uprava

Ivo Krištić jedini osnivač d.o.o, predsjednik uprave
Dalibor Štabarković član uprave
Marko Kopić član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 106,6M 115,5M 148,2M 225,0M 243,6M
Poslovni prihodi 106,0M 115,0M 148,1M 224,3M 242,9M
Poslovni rashodi 100,0M 109,4M 144,7M 213,3M 230,4M
Financijski prihodi 556,0k 466,0k 103,1k 689,2k 720,5k
Financijski rashodi 1,86M 1,94M 2,00M 2,31M 2,06M
Ukupni rashodi 101,8M 111,3M 146,7M 215,6M 232,5M
Dobit ili gubitak razdoblja 3,80M 3,23M 1,01M 7,54M 8,91M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4,72M 4,17M 1,45M 9,45M 11,1M
Porez na dobit 918,6k 936,2k 432,2k 1,91M 2,24M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 28,3M 36,2M 36,5M 41,0M 30,4M
Nematerijalna imovina 293,9k 248,5k 139,2k 110,3k 1,35M
Materijalna imovina 27,3M 35,3M 36,0M 40,2M 28,7M
Financijska imovina 669,5k 668,9k 383,9k 612,7k 301,5k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 56,8M 56,2M 64,0M 65,6M 81,9M
Potraživanja 28,3M 29,7M 38,7M 34,3M 36,5M
Financijska imovina 105,1k - - - -
Novac u banci i blagajni 5,53M 1,42M 973,7k 1,33M 6,08M
Ukupno aktiva 85,4M 92,6M 100,7M 106,6M 112,4M