ROSING - projektiranje, proizvodnja, usluge i trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću

ROSING d.o.o.

Strojna obrada metala • osnovano 1994. godine

Kontakt

Cernička ulica 21
Zagreb

☎ +385 1 3015 352

 

OIB35613417624

MBS080017468

HRK 2020 2021
Prihodi 12,4M 17,2M
Dobit (neto) 2,50M 2,07M
Imovina 11,0M 11,5M
Zaposleni 26 26
Prosječna plaća 9,00k 10,3k

Vlasnici i uprava

Antonija Pleše član društva
Branimir Keleš član društva, direktor
Goran Pleše direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 13,5M 11,7M 18,6M 12,4M 17,2M
Poslovni prihodi 13,5M 11,6M 18,5M 12,4M 17,2M
Poslovni rashodi 10,2M 9,56M 16,1M 9,50M 14,6M
Financijski prihodi 12,9k 129,6k 9,46k 16,7k 2,78k
Financijski rashodi 6,07k 19,5k 19,0k 2,51k 4,32k
Ukupni rashodi 10,2M 9,58M 16,1M 9,50M 14,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 2,66M 1,77M 1,98M 2,50M 2,07M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3,25M 2,16M 2,42M 2,92M 2,55M
Porez na dobit 588,4k 393,1k 439,7k 419,5k 474,3k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,07M 688,6k 436,9k 312,8k 1,40M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1,07M 688,6k 436,9k 312,8k 1,40M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8,66M 7,96M 8,86M 10,6M 10,0M
Potraživanja 5,64M 4,53M 5,96M 6,21M 6,53M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1,81M 855,2k 1,34M 2,87M 1,81M
Ukupno aktiva 9,76M 8,69M 9,33M 11,0M 11,5M