RELAX AUTO d.o.o. u stečaju

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije • osnovano 2017. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Trg kralja Tomislava 44
Podravske Sesvete

☎ +385 95 391 9982

 

OIB65243964336

MBS081140250

2020 2021
Prihodi - 446.282
Dobit (neto) 0 254.374
Imovina 0 350.249
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - -
2020 2021
Prihodi - 3.362.513
Dobit (neto) −1 1.916.588
Imovina 2 2.638.954
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Dejan Halusek jedini član d.o.o
Krešimir Fučkar stečajni upravitelj

RELAX AUTO d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 25.793 27.532 - 446.282
Poslovni prihodi 25.793 27.532 - 446.282
Poslovni rashodi 22.740 19.281 0 163.643
Financijski prihodi - - - -
Financijski rashodi 1 - - -
Ukupni rashodi 22.741 19.281 0 163.643
Dobit ili gubitak razdoblja 2.686 7.260 0 254.374
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.052 8.250 0 282.638
Porez na dobit 366 989 - 28.263
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 12.250 12.250 - -
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina 12.250 12.250 - -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 1.689 1.239 0 350.249
Potraživanja 436 1.143 - 349.548
Financijska imovina - - - 265
Novac u banci i blagajni 1.253 96 0 435
Ukupno aktiva 13.939 13.489 0 350.249
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 194.344 207.441 - 3.362.513
Poslovni prihodi 194.344 207.441 - 3.362.513
Poslovni rashodi 171.335 145.277 1 1.232.971
Financijski prihodi - - - -
Financijski rashodi 8 - - -
Ukupni rashodi 171.343 145.277 1 1.232.971
Dobit ili gubitak razdoblja 20.241 54.705 −1 1.916.588
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 23.001 62.164 −1 2.129.542
Porez na dobit 2.760 7.459 - 212.954
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 92.299 92.299 - -
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina 92.299 92.299 - -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 12.728 9.341 2 2.638.954
Potraživanja 3.286 8.614 - 2.633.676
Financijska imovina - - - 2.000
Novac u banci i blagajni 9.442 727 2 3.278
Ukupno aktiva 105.027 101.640 2 2.638.954

RELAX AUTO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju Podravske Sesvete