NEVEN, vl. Neven Mileusnić

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. • osnovano 2018. godine

Vlasnici i uprava

Neven Mileusnić vlasnik obrta