MARGEA d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 1996. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Malin 6
Mali Lošinj

☎ +385 51 520 865

 

OIB73897263856

MBS040021835

Pošalji e-mail
2022 2023
Prihodi 981.309 1.064.942
Dobit (neto) 54.927 50.891
Imovina 2.323.473 2.854.657
Zaposleni 13 13
Prosječna plaća 1.051 1.087

Vlasnici i uprava

Tercizio Mužić jedini osnivač d.o.o, direktor

MARGEA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 902.110 1.896.246 736.324 981.309 1.064.942
Poslovni prihodi 901.923 1.885.591 728.335 980.915 1.022.899
Poslovni rashodi 623.279 1.249.424 626.413 908.130 993.600
Financijski prihodi 188 10.655 7.989 394 42.043
Financijski rashodi 17 54 10.471 10.477 3.947
Ukupni rashodi 623.296 1.249.478 636.884 918.607 997.547
Dobit ili gubitak razdoblja 226.643 530.133 88.247 54.927 50.891
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 278.815 646.768 99.440 62.702 67.394
Porez na dobit 52.172 116.635 11.193 7.775 16.503
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 879.587 968.763 1.061.740 1.364.177 1.434.711
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 878.260 967.436 1.060.413 1.362.849 1.433.384
Financijska imovina 1.327 1.327 1.327 1.327 1.327
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 1.237.670 1.745.133 1.541.221 958.959 1.419.445
Potraživanja 347.156 271.370 111.513 156.686 595.051
Financijska imovina 134.639 265.446 265.446 474.484 584.529
Novac u banci i blagajni 755.875 1.208.317 1.164.262 327.788 239.863
Ukupno aktiva 2.117.330 2.719.025 2.603.034 2.323.473 2.854.657

MARGEA društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, zastupanje i posredovanje Mali Lošinj