KONE d.o.o.

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje • osnovano 1998. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 12.204.173 11.773.448
Dobit (neto) 443.524 349.599
Imovina 7.302.939 7.890.916
Zaposleni 75 79
Prosječna plaća 1.258 1.263
2021 2022
Prihodi 91.952.344 88.707.047
Dobit (neto) 3.341.737 2.634.057
Imovina 55.023.996 59.454.112
Zaposleni 75 79
Prosječna plaća 9.485 9.518

Vlasnici i uprava

KONE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 9.537.935 9.878.509 10.242.512 12.204.173 11.773.448
Poslovni prihodi 9.526.892 9.866.571 10.199.581 12.165.839 11.714.304
Poslovni rashodi 9.280.702 9.505.548 9.900.701 11.614.915 11.296.227
Financijski prihodi 11.043 11.938 42.930 38.334 59.144
Financijski rashodi 23.561 28.244 34.514 23.671 23.587
Ukupni rashodi 9.304.263 9.533.792 9.935.215 11.638.587 11.319.815
Dobit ili gubitak razdoblja 182.497 276.837 241.787 443.524 349.599
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 233.671 344.717 307.296 565.586 453.632
Porez na dobit 51.174 67.880 65.508 122.061 104.033
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 88.403 110.032 106.437 128.383 172.477
Nematerijalna imovina 1.409 733 57 21.830 25.373
Materijalna imovina 60.826 83.844 55.054 32.312 37.509
Financijska imovina 26.166 25.454 51.325 74.240 109.594
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.226.869 4.714.691 4.752.361 6.002.308 6.986.700
Potraživanja 2.245.407 1.883.008 1.524.890 1.565.255 1.931.986
Financijska imovina 78.983 72.379 1.595.653 3.148.341 3.424.470
Novac u banci i blagajni 1.707.044 2.547.364 1.267.964 951.895 1.120.384
Ukupno aktiva 5.411.546 5.941.104 6.426.371 7.302.939 7.890.916
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 71.863.576 74.429.632 77.172.208 91.952.344 88.707.047
Poslovni prihodi 71.780.368 74.339.680 76.848.744 91.663.520 88.261.424
Poslovni rashodi 69.925.456 71.619.552 74.596.832 87.512.584 85.111.428
Financijski prihodi 83.210 89.952 323.460 288.829 445.623
Financijski rashodi 177.522 212.805 260.046 178.353 177.723
Ukupni rashodi 70.102.976 71.832.360 74.856.880 87.690.936 85.289.151
Dobit ili gubitak razdoblja 1.375.026 2.085.831 1.821.751 3.341.737 2.634.057
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.760.599 2.597.277 2.315.324 4.261.411 3.417.896
Porez na dobit 385.573 511.446 493.573 919.674 783.839
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 666.074 829.039 801.950 967.305 1.299.532
Nematerijalna imovina 10.623 5.528 433 164.480 191.176
Materijalna imovina 458.297 631.727 414.805 243.459 282.613
Financijska imovina 197.154 191.784 386.712 559.366 825.743
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 31.847.346 35.522.840 35.806.664 45.224.396 52.641.294
Potraživanja 16.918.020 14.187.524 11.489.284 11.793.418 14.556.552
Financijska imovina 595.101 545.343 12.022.448 23.721.180 25.801.676
Novac u banci i blagajni 12.861.725 19.193.116 9.553.478 7.172.058 8.441.540
Ukupno aktiva 40.773.300 44.763.252 48.419.496 55.023.996 59.454.112

KONE d.o.o. za poizvodnju, trgovinu i usluge Zagreb