J.M. d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 10.886.677 16.250.095
Dobit (neto) 71.826 233.206
Imovina 22.083.314 18.685.855
Zaposleni 16 20
Prosječna plaća 509 479
2021 2022
Prihodi 82.025.672 122.436.345
Dobit (neto) 541.174 1.757.096
Imovina 166.386.736 140.788.582
Zaposleni 16 20
Prosječna plaća 3.838 3.610

Vlasnici i uprava

Ljiljana Jaćimović član društva, direktor
Marijo Jašarević član društva, direktor
Stela Jaćimović direktor

J.M. d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.193.741 4.055.506 4.299.060 10.886.677 16.250.095
Poslovni prihodi 3.187.973 3.318.779 4.285.439 10.864.461 16.215.746
Poslovni rashodi 3.003.678 3.328.760 4.219.288 10.738.088 15.868.780
Financijski prihodi 5.767 736.726 13.620 22.215 34.348
Financijski rashodi 23.622 42.486 27.923 45.295 83.707
Ukupni rashodi 3.027.301 3.371.247 4.247.212 10.783.383 15.952.488
Dobit ili gubitak razdoblja 141.680 556.728 26.936 71.826 233.206
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 166.439 684.259 51.848 103.293 297.607
Porez na dobit 24.759 127.530 24.911 31.467 64.400
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 47.947 186.588 184.392 1.283.168 2.243.932
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 47.947 186.588 184.392 1.283.168 1.247.564
Financijska imovina - - - - 996.367
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 19.722.358 24.440.739 26.457.678 20.800.146 16.441.923
Potraživanja 489.446 434.413 810.008 1.542.946 3.734.374
Financijska imovina 398.884 754.326 588.775 1.463.399 816.342
Novac u banci i blagajni 528.060 147.082 37.086 247.380 467.867
Ukupno aktiva 19.770.306 24.627.328 26.642.071 22.083.314 18.685.855
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 24.063.244 30.556.212 32.391.268 82.025.672 122.436.345
Poslovni prihodi 24.019.788 25.005.344 32.288.646 81.858.288 122.177.544
Poslovni rashodi 22.631.218 25.080.546 31.790.232 80.906.128 119.563.329
Financijski prihodi 43.457 5.550.869 102.623 167.380 258.801
Financijski rashodi 177.986 320.116 210.389 341.277 630.696
Ukupni rashodi 22.809.204 25.400.662 32.000.620 81.247.400 120.194.025
Dobit ili gubitak razdoblja 1.067.488 4.194.671 202.953 541.174 1.757.096
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.254.040 5.155.551 390.649 778.266 2.242.320
Porez na dobit 186.552 960.880 187.696 237.092 485.224
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 361.259 1.405.851 1.389.309 9.668.035 16.906.907
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 361.259 1.405.851 1.389.309 9.668.035 9.399.776
Financijska imovina - - - - 7.507.131
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 148.598.112 184.148.752 199.345.376 156.718.704 123.881.675
Potraživanja 3.687.732 3.273.092 6.103.012 11.625.329 28.136.642
Financijska imovina 3.005.394 5.683.471 4.436.130 11.025.983 6.150.732
Novac u banci i blagajni 3.978.675 1.108.195 279.429 1.863.890 3.525.145
Ukupno aktiva 148.959.376 185.554.608 200.734.688 166.386.736 140.788.582

J.M. d.o.o. za građevinarstvo, ugostiteljstvo i promet nekretninama, turistička agencija Pula