J.M. ODRŽAVANJE d.o.o.

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 11.969 -
Dobit (neto) −16.278 −23.934
Imovina 3.113 1.045
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 673 510
2021 2022
Prihodi 90.183 -
Dobit (neto) −122.650 −180.333
Imovina 23.457 7.876
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 5.078 3.850

Vlasnici i uprava

Dejan Sarov član društva
Marijo Jašarević član društva, član uprave

J.M. ODRŽAVANJE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 965 9.549 10.181 11.969 -
Poslovni prihodi 965 9.549 10.172 11.969 -
Poslovni rashodi 23.616 28.459 25.477 25.998 21.307
Financijski prihodi 0 0 9 0 -
Financijski rashodi 871 1.989 2.288 2.249 2.626
Ukupni rashodi 24.488 30.449 27.765 28.247 23.934
Dobit ili gubitak razdoblja −23.522 −20.899 −17.583 −16.278 −23.934
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −23.522 −20.899 −17.583 −16.278 −23.934
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.149 786 423 60 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.149 786 423 60 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.025 1.502 4.087 3.052 1.045
Potraživanja 213 881 195 140 78
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 812 620 3.891 2.911 966
Ukupno aktiva 2.175 2.289 4.510 3.113 1.045
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 7.278 71.954 76.713 90.183 -
Poslovni prihodi 7.277 71.953 76.642 90.182 -
Poslovni rashodi 177.940 214.431 191.957 195.884 160.544
Financijski prihodi 1 1 71 1 -
Financijski rashodi 6.565 14.992 17.240 16.949 19.789
Ukupni rashodi 184.505 229.423 209.197 212.833 180.333
Dobit ili gubitak razdoblja −177.227 −157.469 −132.484 −122.650 −180.333
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −177.227 −157.469 −132.484 −122.650 −180.333
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 8.659 5.925 3.190 456 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 8.659 5.925 3.190 456 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 7.730 11.322 30.794 23.001 7.876
Potraživanja 1.606 6.644 1.476 1.061 592
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 6.124 4.678 29.318 21.940 7.284
Ukupno aktiva 16.389 17.247 33.984 23.457 7.876

J.M. ODRŽAVANJE društvo s ograničenom odgovornošću za promet nekretninama, ugostiteljstvo i turistička agencija Pula