INTERSOFT, društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering

INTERSOFT d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 1994. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 3,50M 3,73M
Dobit (neto) 754,8k 889,0k
Imovina 2,99M 3,32M
Zaposleni 9 11
Prosječna plaća 7,11k 6,89k

Vlasnici i uprava

Krunoslav Varga jedini osnivač d.o.o, prokurist
Mladen Plavljanić direktor
Neven Varga direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 2,58M 2,95M 2,92M 3,50M 3,73M
Poslovni prihodi 2,54M 2,95M 2,82M 3,49M 3,69M
Poslovni rashodi 2,01M 2,69M 2,57M 2,63M 2,72M
Financijski prihodi 35,1k 47 102,4k 14,3k 33,2k
Financijski rashodi 21,9k 42,1k 10,7k 8,31k 19,3k
Ukupni rashodi 2,04M 2,73M 2,58M 2,64M 2,74M
Dobit ili gubitak razdoblja 476,2k 196,4k 301,0k 754,8k 889,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 543,7k 225,6k 344,9k 861,9k 990,0k
Porez na dobit 67,4k 29,2k 43,9k 107,0k 101,0k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 166,0k 224,7k 222,8k 234,3k 221,4k
Nematerijalna imovina 77,8k 69,3k 76,1k 61,4k 54,6k
Materijalna imovina 88,1k 155,3k 146,6k 172,8k 166,8k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,30M 1,65M 1,84M 2,75M 3,09M
Potraživanja 944,9k 554,0k 802,8k 1,33M 1,03M
Financijska imovina 954,3k 924,0k 947,3k 969,1k 967,3k
Novac u banci i blagajni 405,7k 172,4k 98,6k 455,0k 1,09M
Ukupno aktiva 2,47M 2,00M 2,07M 2,99M 3,32M