MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu plastičnih masa

MURAPLAST d.o.o.

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike • osnovano 1994. godine

Kontakt

Sajmišna 16
Kotoriba

☎ +385 40 683 200

 

OIB16893266699

MBS070005759

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 365,6M 525,8M
Dobit (neto) 31,1M 57,5M
Imovina 289,8M 401,7M
Zaposleni 219 317
Prosječna plaća 9,20k 8,28k

Vlasnici i uprava

Ivan Ujlaki predsjednik nadzornog odbora, član društva
Nikola Trojko zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Kornelija Vojvoda član nadzornog odbora
Anđelko Trojko član društva, direktor
Davor Ujlaki direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 304,1M 336,7M 346,8M 365,6M 525,8M
Poslovni prihodi 302,2M 334,8M 346,2M 363,8M 524,4M
Poslovni rashodi 267,0M 298,2M 314,6M 330,7M 465,4M
Financijski prihodi 1,89M 1,83M 631,6k 1,82M 1,47M
Financijski rashodi 3,90M 3,05M 2,08M 3,80M 2,87M
Ukupni rashodi 270,9M 301,3M 316,7M 334,5M 468,3M
Dobit ili gubitak razdoblja 33,1M 35,4M 30,1M 31,1M 57,5M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 33,1M 35,4M 30,1M 31,1M 57,5M
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 127,4M 137,6M 149,0M 179,7M 210,7M
Nematerijalna imovina 334,4k 486,9k 368,4k 599,2k 689,1k
Materijalna imovina 127,1M 137,0M 148,5M 179,0M 209,9M
Financijska imovina - 148,1k 119,0k 87,9k 56,4k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 100,1M 121,2M 119,5M 107,1M 185,7M
Potraživanja 35,9M 44,5M 48,3M 41,7M 63,1M
Financijska imovina - 31,2k 29,1k 30,6k 42,4k
Novac u banci i blagajni 6,01M 4,26M 5,04M 5,92M 6,83M
Ukupno aktiva 230,8M 262,5M 272,1M 289,8M 401,7M