TRANS-KUKOVEC d.o.o.

Cestovni prijevoz robe • osnovano 1994. godine

Kontakt

Dravska 59
Strahoninec

☎ +385 40 333 201

 

OIB55872976987

MBS070006093

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 9,71M 9,57M
Dobit (neto) 522,8k 91,1k
Imovina 4,33M 4,50M
Zaposleni 17 18
Prosječna plaća 4,22k 3,67k
2020 2021
Prihodi 1,28M 1,27M
Dobit (neto) 69,3k 12,0k
Imovina 575,9k 598,4k
Zaposleni 17 18
Prosječna plaća 560 488

Vlasnici i uprava

Ana Kukovec član društva, prokurist
Antun Kukovec član društva, prokurist
Dubravka Vizinger direktor

TRANS-KUKOVEC d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 11,2M 11,3M 10,1M 9,71M 9,57M
Poslovni prihodi 11,2M 11,3M 10,0M 9,68M 9,55M
Poslovni rashodi 10,5M 11,1M 9,86M 9,06M 9,41M
Financijski prihodi 29,6k 9,62k 29,7k 25,2k 17,9k
Financijski rashodi 592,6k 139,8k 153,6k 62,1k 52,5k
Ukupni rashodi 11,1M 11,2M 10,0M 9,12M 9,46M
Dobit ili gubitak razdoblja 132,3k 74,7k 81,2k 522,8k 91,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 162,8k 106,1k 100,8k 586,1k 112,1k
Porez na dobit 30,5k 31,4k 19,5k 63,2k 21,0k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 2,49M 1,79M 1,85M 1,80M 1,79M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 2,49M 1,79M 1,84M 1,79M 1,78M
Financijska imovina 7,10k 7,10k 7,10k 7,10k 7,10k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,89M 2,27M 2,75M 2,50M 2,67M
Potraživanja 3,87M 2,05M 2,66M 2,42M 1,87M
Financijska imovina - 147,1k - - 235,6k
Novac u banci i blagajni 15,2k 64,4k 87,9k 83,5k 557,7k
Ukupno aktiva 6,38M 4,26M 4,74M 4,33M 4,50M

TRANS-KUKOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za tuzemni i međunarodni prijevoz i trgovinu Strahoninec