IMAGO STUDIO d.o.o. u stečaju

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Hermanova ulica 13/A
Zagreb

☎ +385 33 555 680

 

OIB26389176131

MBS080516782

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 178.409 58
Dobit (neto) −9.783 −2.172
Imovina 942.333 939.683
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 1.344.225 443
Dobit (neto) −73.712 −16.365
Imovina 7.100.012 7.080.048
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Ivica Matošević jedini osnivač d.o.o
Krešimir Fučkar stečajni upravitelj

IMAGO STUDIO d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 10.239 414.626 - 178.409 58
Poslovni prihodi 10.239 414.626 - 178.409 57
Poslovni rashodi 4.842 485.393 5.688 188.192 2.230
Financijski prihodi - - - - 0
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 4.842 485.393 5.688 188.192 2.230
Dobit ili gubitak razdoblja 5.396 −70.767 −5.688 −9.783 −2.172
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 5.396 −70.767 −5.688 −9.783 −2.172
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 8.703 8.703 8.703 8.703 8.703
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 8.703 8.703 8.703 8.703 8.703
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.175.910 1.130.934 1.124.796 933.630 930.980
Potraživanja 5.282 410.154 410.154 379.735 379.341
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 454 31.695 25.557 49.280 47.025
Ukupno aktiva 1.184.613 1.139.637 1.133.499 942.333 939.683
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 77.150 3.124.000 - 1.344.225 443
Poslovni prihodi 77.150 3.124.000 - 1.344.225 437
Poslovni rashodi 36.487 3.657.201 42.857 1.417.937 16.808
Financijski prihodi - - - - 6
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 36.487 3.657.201 42.857 1.417.937 16.808
Dobit ili gubitak razdoblja 40.663 −533.201 −42.857 −73.712 −16.365
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 40.663 −533.201 −42.857 −73.712 −16.365
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 65.574 65.574 65.574 65.574 65.574
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 65.574 65.574 65.574 65.574 65.574
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8.859.897 8.521.027 8.474.781 7.034.438 7.014.474
Potraživanja 39.800 3.090.311 3.090.311 2.861.120 2.858.146
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 3.422 238.808 192.562 371.307 354.317
Ukupno aktiva 8.925.471 8.586.601 8.540.355 7.100.012 7.080.048

IMAGO STUDIO d.o.o. za usluge u stečaju Zagreb