ANTE I JURE d.o.o. u stečaju

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 1990. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Črešnjevec 43
Zagreb

☎ +385 33 555 680

 

OIB82330634157

MBS080053173

2021 2022
Prihodi 197 619
Dobit (neto) −1.904 −1.395
Imovina 180.190 179.291
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 1.489 4.666
Dobit (neto) −14.348 −10.514
Imovina 1.357.643 1.350.869
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Zdravko Malbaša jedini osnivač d.o.o
Krešimir Fučkar stečajni upravitelj

ANTE I JURE d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2021 2022
Ukupni prihodi 148.381 202.361 130.908 197 619
Poslovni prihodi 148.381 202.361 130.908 - 619
Poslovni rashodi 141.893 191.366 135.115 2.101 2.014
Financijski prihodi - - 0 197 -
Financijski rashodi 4.130 4.383 1.478 - -
Ukupni rashodi 146.024 195.750 136.593 2.101 2.014
Dobit ili gubitak razdoblja 2.026 5.814 −5.685 −1.904 −1.395
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.357 6.611 −5.685 −1.904 −1.395
Porez na dobit 331 796 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 17.585 17.585 17.585 17.585 17.585
Nematerijalna imovina - - - 17.585 17.585
Materijalna imovina 17.585 17.585 17.585 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 129.461 99.111 163.914 162.604 161.705
Potraživanja 5.361 4.042 60.348 60.499 60.611
Financijska imovina - - 4.447 - -
Novac u banci i blagajni 10.530 1.815 1.040 4.027 3.016
Ukupno aktiva 147.046 116.696 181.499 180.190 179.291
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2021 2022
Ukupni prihodi 1.117.978 1.524.691 986.330 1.489 4.666
Poslovni prihodi 1.117.978 1.524.691 986.328 - 4.666
Poslovni rashodi 1.069.097 1.441.850 1.018.028 15.837 15.180
Financijski prihodi - - 2 1.489 -
Financijski rashodi 31.121 33.030 11.136 - -
Ukupni rashodi 1.100.218 1.474.880 1.029.164 15.837 15.180
Dobit ili gubitak razdoblja 15.266 43.810 −42.834 −14.348 −10.514
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 17.760 49.811 −42.834 −14.348 −10.514
Porez na dobit 2.494 6.001 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 132.496 132.496 132.496 132.496 132.496
Nematerijalna imovina - - - 132.496 132.496
Materijalna imovina 132.496 132.496 132.496 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 975.426 746.752 1.235.011 1.225.147 1.218.373
Potraživanja 40.398 30.458 454.697 455.837 456.678
Financijska imovina - - 33.513 - -
Novac u banci i blagajni 79.342 13.679 7.837 30.346 22.731
Ukupno aktiva 1.107.922 879.248 1.367.507 1.357.643 1.350.869

ANTE I JURE, d.o.o. za proizvodnju, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge u stečaju Zagreb