AGS HRVATSKA d.o.o.

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2011. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 150.716.980 355.198.788
Dobit (neto) 1.289.248 1.443.234
Imovina 30.022.580 34.291.223
Zaposleni 86 94
Prosječna plaća 774 917
2021 2022
Prihodi 1.135.577.088 2.676.245.270
Dobit (neto) 9.713.841 10.874.047
Imovina 226.205.136 258.367.225
Zaposleni 86 94
Prosječna plaća 5.834 6.912

Vlasnici i uprava

Miroslav Antunović jedini osnivač d.o.o, direktor
Bernard Sičenica prokurist
Miroslav Bradarić prokurist

AGS HRVATSKA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 94.246.869 126.083.414 97.298.458 150.716.980 355.198.788
Poslovni prihodi 93.742.157 125.748.460 96.930.537 150.368.460 354.741.510
Poslovni rashodi 92.949.507 124.796.415 95.142.937 148.669.184 352.542.273
Financijski prihodi 504.714 334.957 367.920 348.523 457.277
Financijski rashodi 578.158 523.316 664.408 445.956 449.726
Ukupni rashodi 93.527.660 125.319.729 95.807.341 149.115.149 352.991.999
Dobit ili gubitak razdoblja 583.237 617.391 1.241.599 1.289.248 1.443.234
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 719.207 763.683 1.491.115 1.601.840 2.206.788
Porez na dobit 135.970 146.292 249.516 312.591 763.554
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 12.964.256 14.256.828 13.728.178 14.216.351 16.044.315
Nematerijalna imovina 96.358 229.380 36.599 10.161 21.558
Materijalna imovina 12.825.223 13.981.812 13.674.062 14.186.812 15.839.872
Financijska imovina - 14.599 11.679 19.377 15.661
Potraživanja 42.674 31.035 - - 164.721
Kratkotrajna imovina 13.218.672 13.122.143 10.665.311 15.800.529 18.246.908
Potraživanja 9.955.341 10.606.603 8.255.979 12.133.301 13.094.257
Financijska imovina 968.876 650.341 684.849 204.466 34.508
Novac u banci i blagajni 1.060.934 155.462 101.839 106.645 1.674.881
Ukupno aktiva 26.182.929 27.404.641 24.403.473 30.022.580 34.291.223
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 710.103.040 949.975.488 733.095.232 1.135.577.088 2.676.245.270
Poslovni prihodi 706.300.288 947.451.776 730.323.136 1.132.951.168 2.672.799.911
Poslovni rashodi 700.328.064 940.278.592 716.854.464 1.120.147.968 2.656.229.756
Financijski prihodi 3.802.768 2.523.741 2.772.094 2.625.953 3.445.359
Financijski rashodi 4.356.134 3.942.928 5.005.988 3.360.060 3.388.466
Ukupni rashodi 704.684.160 944.221.504 721.860.416 1.123.508.096 2.659.618.222
Dobit ili gubitak razdoblja 4.394.400 4.651.736 9.354.831 9.713.841 10.874.047
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 5.418.870 5.753.977 11.234.812 12.069.065 16.627.048
Porez na dobit 1.024.470 1.102.241 1.879.981 2.355.224 5.753.001
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 97.679.192 107.418.072 103.434.960 107.113.104 120.885.896
Nematerijalna imovina 726.016 1.728.264 275.761 76.564 162.433
Materijalna imovina 96.631.648 105.345.968 103.027.224 106.890.536 119.345.523
Financijska imovina - 110.000 88.000 146.000 118.000
Potraživanja 321.528 233.839 - - 1.241.097
Kratkotrajna imovina 99.596.088 98.868.792 80.357.792 119.049.088 137.481.329
Potraživanja 75.008.520 79.915.456 62.204.680 91.418.360 98.658.683
Financijska imovina 7.300.000 4.900.000 5.160.001 1.540.555 260.001
Novac u banci i blagajni 7.993.611 1.171.331 767.312 803.524 12.619.394
Ukupno aktiva 197.275.280 206.480.272 183.867.968 226.205.136 258.367.225

AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge Zagreb