logo

FRASSINOX BOŽIĆ d.o.o.

Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda