BONEJA d.o.o.

Štavljenje i obrada kože, dorada i bojenje krzna