ZRELO DOBA d.o.o. za usluge u stečaju

ZRELO DOBA d.o.o. u stečaju

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom • osnovano 2007. godine

Kontakt

Brezovička cesta bb
Zagreb

OIB35541552495

MBS080604838

HRK 2012 2013
Prihodi 18 1,26M
Dobit (neto) -6,16k 149,1k
Imovina 3,43M 3,68M
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
HRK 2009 2010 2011 2012 2013
Ukupni prihodi 2 - - 18 1,26M
Poslovni prihodi - - - 18 1,26M
Poslovni rashodi 51,9k 660 660 610 1,10M
Financijski prihodi 2 - - - 1
Financijski rashodi 650 83,3k 100 5,57k 18,3k
Ukupni rashodi 52,6k 83,9k 760 6,18k 1,12M
Dobit ili gubitak razdoblja -52,6k -83,9k -760 -6,16k 149,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -52,6k -83,9k -760 -6,16k 149,1k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2009 2010 2011 2012 2013
Dugotrajna imovina 3,23M 3,26M 3,39M 3,39M 3,39M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 3,23M 3,26M 3,39M 3,39M 3,39M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 17,2k 40,6k 40,6k 43,9k 290,4k
Potraživanja 7,70k 31,1k 31,1k 31,3k 280,9k
Financijska imovina 9,50k 9,50k 9,50k 9,50k 9,50k
Novac u banci i blagajni 74 - - 3,14k -
Ukupno aktiva 3,25M 3,30M 3,43M 3,43M 3,68M