ZRELO DOBA d.o.o. u stečaju

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Financijski izvještaj

Kontakt

Brezovička cesta bb
Zagreb

OIB35541552495

MBS080604838

2012 2013
Prihodi 2 168.552
Dobit (neto) −818 19.801
Imovina 456.527 489.239
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2012 2013
Prihodi 18 1.269.957
Dobit (neto) −6.169 149.193
Imovina 3.439.707 3.686.178
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

ZRELO DOBA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2009 2010 2011 2012 2013
Ukupni prihodi 0 - - 2 168.552
Poslovni prihodi - - - 2 168.552
Poslovni rashodi 6.897 87 87 80 146.315
Financijski prihodi 0 - - - 0
Financijski rashodi 86 11.058 13 740 2.435
Ukupni rashodi 6.984 11.145 100 821 148.750
Dobit ili gubitak razdoblja −6.983 −11.145 −100 −818 19.801
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −6.983 −11.145 −100 −818 19.801
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 429.161 433.143 450.692 450.692 450.692
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 429.161 433.143 450.692 450.692 450.692
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.293 5.401 5.401 5.834 38.547
Potraživanja 1.022 4.140 4.140 4.156 37.286
Financijska imovina 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260
Novac u banci i blagajni 9 - - 417 -
Ukupno aktiva 431.455 438.545 456.094 456.527 489.239
🧾 Račun dobiti i gubitka
2009 2010 2011 2012 2013
Ukupni prihodi 2 - - 18 1.269.957
Poslovni prihodi - - - 18 1.269.956
Poslovni rashodi 51.971 660 660 610 1.102.411
Financijski prihodi 2 - - - 1
Financijski rashodi 650 83.318 100 5.577 18.353
Ukupni rashodi 52.621 83.978 760 6.187 1.120.764
Dobit ili gubitak razdoblja −52.619 −83.978 −760 −6.169 149.193
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −52.619 −83.978 −760 −6.169 149.193
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.233.521 3.263.521 3.395.744 3.395.744 3.395.744
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 3.233.521 3.263.521 3.395.744 3.395.744 3.395.744
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 17.277 40.697 40.697 43.963 290.434
Potraživanja 7.703 31.197 31.197 31.314 280.934
Financijska imovina 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
Novac u banci i blagajni 74 - - 3.149 -
Ukupno aktiva 3.250.798 3.304.218 3.436.441 3.439.707 3.686.178

ZRELO DOBA d.o.o. za usluge u stečaju Zagreb