ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata

ZM d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 1989. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 208,9M 204,7M
Dobit (neto) 244,2k -11,8M
Imovina 287,3M 271,0M
Zaposleni 709 486
Prosječna plaća 9,58k 16,1k

Vlasnici i uprava

Željko Grzunov predsjednik nadzornog odbora
Alen Čović zamjenik predsjednika nadzornog odbora, član društva
Hrvoje Čipčić-Bragadin član nadzornog odbora
Ilija Barišić član nadzornog odbora
Josip Krutman član nadzornog odbora
Antonia Dorbić ovlaštenik na poslovnom udjelu
Boris Dorbić ovlaštenik na poslovnom udjelu
Draženka Dorbić ovlaštenik na poslovnom udjelu
Leon Raičević-Dorbić ovlaštenik na poslovnom udjelu
Amalija Rokić Fazlić član društva
Ana Uhernik član društva
Andrijana Rokić član društva
Božo Blažinić član društva
Davor Timarac član društva
Dejan Županić član društva
IGn FERRUM d.o.o. član društva
Ilija Šimurina član društva
INDUSTRIAL GROUP d.o.o. član društva
Ivan Bogdanović član društva
Ivan Buterin član društva
Ivan Peteržilnik član društva, prokurist
Jakub Aljić član društva
Joso Nakić član društva
Jozo Mekinić član društva
Marija Barilar član društva
Mladen Slavica član društva
Nenad Županić član društva
PORT-PAK d.o.o. član društva
Ranko Petrović član društva
Ratko Odak član društva
Sabaheta Petrović član društva
Slavko Mijatović član društva
TPK-ZAVOD d.d. član društva
Vesna Hutinec član društva
Vlado Čović član društva
Vlado Povrženić član društva
Zlata Borovec član društva
Željko Vinković član društva
Ivan Kramer predsjednik uprave
Ante Mamić član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 406,1M 334,4M 371,8M 208,9M 204,7M
Poslovni prihodi 404,5M 333,1M 371,3M 207,5M 204,3M
Poslovni rashodi 409,0M 329,3M 380,9M 197,8M 204,7M
Financijski prihodi 1,66M 1,32M 497,7k 1,43M 384,9k
Financijski rashodi 14,3M 12,1M 9,29M 9,89M 10,1M
Ukupni rashodi 423,3M 341,4M 390,2M 207,7M 214,9M
Dobit ili gubitak razdoblja -20,4M -9,26M -23,2M 244,2k -11,8M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -17,1M -7,04M -18,3M 1,21M -10,1M
Porez na dobit 3,27M 2,22M 4,85M 969,9k 1,68M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 116,4M 139,2M 193,0M 200,1M 183,8M
Nematerijalna imovina 48,0k 9,38k 4,19M - 687,8k
Materijalna imovina 18,0M 30,8M 28,8M 30,5M 27,2M
Financijska imovina 97,9M 107,9M 131,0M 88,0M 83,7M
Potraživanja 326,0k 326,0k 28,9M 81,5M 72,1M
Kratkotrajna imovina 338,4M 257,7M 182,6M 83,5M 86,7M
Potraživanja 292,8M 206,6M 107,5M 37,2M 46,3M
Financijska imovina 40,7M 33,2M 69,2M 41,4M 36,9M
Novac u banci i blagajni 3,05M 10,1M 5,08M 4,33M 2,89M
Ukupno aktiva 466,5M 416,6M 383,9M 287,3M 271,0M