Zagrebački voćnjaci p.z. u stečaju

Trgovina na veliko voćem i povrćem • osnovano 2004. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Rakitovec 244/B
Rakitovec

☎ +385 33 555 680

 

OIB77893957751

MBS080502082

Pošalji e-mail
2022 2023
Prihodi 0 0
Dobit (neto) −787 −6
Imovina 294.437 294.431
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Krešimir Fučkar stečajni upravitelj

Zagrebački voćnjaci p.z. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2022 2023
Ukupni prihodi 1.529.754 1.647.608 204.650 0 0
Poslovni prihodi 1.529.754 1.647.608 204.650 0 0
Poslovni rashodi 1.528.758 1.646.775 435.678 787 6
Financijski prihodi 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 0 0 0 0 0
Ukupni rashodi 1.528.758 1.646.775 435.678 787 6
Dobit ili gubitak razdoblja 817 683 −231.027 −787 −6
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 997 833 −231.027 −787 −6
Porez na dobit 179 150 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 237.906 237.906 238.418 238.418 238.417
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 25.284 25.284 25.796 25.796 25.795
Financijska imovina 212.622 212.622 212.622 212.622 212.621
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 468.421 235.931 74.880 56.020 56.013
Potraživanja 360.868 220.518 74.756 55.721 55.721
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 7.038 358 124 299 292
Ukupno aktiva 706.327 473.837 313.297 294.437 294.431

Zagrebački voćnjaci poljoprivredna zadruga za proizvodnju i trgovinu u stečaju Rakitovec