Zagrebački voćnjaci p.z. u stečaju

Trgovina na veliko voćem i povrćem • osnovano 2004. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Rakitovec 244/B
Rakitovec

☎ +385 33 555 680

 

OIB77893957751

MBS080502082

Pošalji e-mail
2020 2022
Prihodi 204.650 -
Dobit (neto) −231.027 −786
Imovina 313.297 294.437
Zaposleni 6 -
Prosječna plaća 635 -
2020 2022
Prihodi 1.541.939 -
Dobit (neto) −1.740.674 −5.926
Imovina 2.360.539 2.218.439
Zaposleni 6 -
Prosječna plaća 4.785 -

Vlasnici i uprava

Krešimir Fučkar stečajni upravitelj

Zagrebački voćnjaci p.z. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2022
Ukupni prihodi 1.123.619 1.529.754 1.647.607 204.650 -
Poslovni prihodi 1.120.895 1.529.754 1.647.607 204.650 -
Poslovni rashodi 1.119.775 1.528.757 1.646.774 435.677 786
Financijski prihodi 2.724 - - - -
Financijski rashodi 2.070 - - - -
Ukupni rashodi 1.121.846 1.528.757 1.646.774 435.677 786
Dobit ili gubitak razdoblja 1.773 817 683 −231.027 −786
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.773 996 832 −231.027 −786
Porez na dobit - 179 149 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 241.424 237.906 237.906 238.417 238.417
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 28.802 25.284 25.284 25.795 25.795
Financijska imovina 212.621 212.621 212.621 212.621 212.621
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 566.745 468.421 235.931 74.879 56.019
Potraživanja 535.995 360.867 220.518 74.755 55.721
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 11.425 7.038 358 124 298
Ukupno aktiva 808.169 706.327 473.837 313.297 294.437
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2022
Ukupni prihodi 8.465.910 11.525.934 12.413.902 1.541.939 -
Poslovni prihodi 8.445.385 11.525.934 12.413.902 1.541.939 -
Poslovni rashodi 8.436.950 11.518.424 12.407.626 3.282.613 5.926
Financijski prihodi 20.525 - - - -
Financijski rashodi 15.600 - - - -
Ukupni rashodi 8.452.550 11.518.424 12.407.626 3.282.613 5.926
Dobit ili gubitak razdoblja 13.360 6.159 5.148 −1.740.674 −5.926
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 13.360 7.510 6.276 −1.740.674 −5.926
Porez na dobit - 1.351 1.128 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.819.013 1.792.503 1.792.503 1.796.358 1.796.358
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 217.013 190.503 190.503 194.358 194.358
Financijska imovina 1.602.000 1.602.000 1.602.000 1.602.000 1.602.000
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.270.143 3.529.320 1.777.623 564.181 422.081
Potraživanja 4.038.461 2.718.959 1.661.496 563.246 419.830
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 86.087 53.029 2.701 935 2.251
Ukupno aktiva 6.089.156 5.321.823 3.570.126 2.360.539 2.218.439

Zagrebački voćnjaci poljoprivredna zadruga za proizvodnju i trgovinu u stečaju Rakitovec