UNIIMPEX društvo s ograničenom odgovornošću za prozvodnju, trgovinu i usluge

UNIIMPEX d.o.o.

Trgovina na veliko pićima • osnovano 1991. godine

Kontakt

Brnasi 11
Viškovo

☎ +385 51 972 037

 

OIB75529357979

MBS040010058

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 5,90M 6,74M
Dobit (neto) -12,4k 247,7k
Imovina 10,2M 10,2M
Zaposleni 7 8
Prosječna plaća 6,83k 5,80k

Vlasnici i uprava

Milan Vukelić jedini osnivač d.o.o
Aleksandar Đurić direktor
Zora Vukelić direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 6,61M 7,31M 6,72M 5,90M 6,74M
Poslovni prihodi 6,57M 7,26M 6,66M 5,89M 6,71M
Poslovni rashodi 6,49M 7,17M 7,11M 5,90M 6,47M
Financijski prihodi 34,1k 44,5k 54,0k 12,7k 31,2k
Financijski rashodi 80,2k 85,6k 10,0k 10,4k 26,4k
Ukupni rashodi 6,57M 7,26M 7,12M 5,91M 6,50M
Dobit ili gubitak razdoblja 25,6k 30,9k -401,7k -12,4k 247,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 38,6k 48,8k -401,7k -12,4k 247,7k
Porez na dobit 12,9k 17,9k - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 2,62M 1,41M 1,31M 1,57M 1,47M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1,51M 1,41M 1,31M 1,57M 1,47M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 1,10M - - - -
Kratkotrajna imovina 12,3M 11,1M 10,9M 8,63M 8,79M
Potraživanja 2,76M 4,35M 4,02M 3,55M 3,56M
Financijska imovina 1,30M 1,28M 1,97M 785,1k 200,8k
Novac u banci i blagajni 7,52M 4,59M 4,05M 3,64M 3,70M
Ukupno aktiva 14,9M 12,5M 12,2M 10,2M 10,2M