TVORNICA SNOVA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

TVORNICA SNOVA d.o.o.

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće • osnovano 2014. godine

Kontakt

Vinkovačka cesta 68
Osijek

☎ +385 31 372 999

 

OIB55944433503

MBS030153995

HRK 2020 2021
Prihodi 8,89M 12,2M
Dobit (neto) 375,4k 518,1k
Imovina 4,53M 5,71M
Zaposleni 30 43
Prosječna plaća 2,98k 3,07k

Vlasnici i uprava

Filip Škaro član društva
Tomislav Škaro direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 10,5M 9,14M 8,00M 8,89M 12,2M
Poslovni prihodi 10,3M 9,14M 7,41M 8,52M 12,2M
Poslovni rashodi 7,84M 8,06M 6,85M 7,10M 11,5M
Financijski prihodi 203,8k 4,46k 584,1k 367,0k 7,59k
Financijski rashodi 2,39M 983,3k 1,03M 1,33M 92,4k
Ukupni rashodi 10,2M 9,04M 7,89M 8,43M 11,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 250,9k 79,3k 92,6k 375,4k 518,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 306,0k 96,7k 113,0k 457,8k 631,8k
Porez na dobit 55,0k 17,4k 20,3k 82,4k 113,7k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 525,0k 559,8k 1,11M 1,05M 1,30M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 525,0k 559,8k 1,11M 1,05M 1,30M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,34M 3,90M 3,61M 3,48M 4,40M
Potraživanja 1,25M 1,56M 1,39M 2,03M 1,66M
Financijska imovina 45,0k 241,1k - - 75,0k
Novac u banci i blagajni 296,9k 63,2k 127,4k 519,3k 1,08M
Ukupno aktiva 2,86M 4,46M 4,72M 4,53M 5,71M