MOLTON d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u stečaju

MOLTON d.o.o. u stečaju

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

Kontakt

Vinkovačka cesta 2
Osijek

☎ +385 31 201 077

 

OIB26660191167

MBS030046033

HRK 2020 2021
Prihodi 2,30k 18,5k
Dobit (neto) -13,8k -255,1k
Imovina 1,11M 480,0k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Tomislav Škaro član društva
Ivana Kalkan stečajni upravitelj
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 304,8k 1,57M 1,11M 2,30k 18,5k
Poslovni prihodi 280,4k 244,1k 23,4k - 18,5k
Poslovni rashodi 894,6k 250,5k 29,0k 16,1k 273,6k
Financijski prihodi 24,3k 1,32M 1,09M 2,30k 5
Financijski rashodi 73,5k 1,45M 2,17M - -
Ukupni rashodi 968,1k 1,70M 2,20M 16,1k 273,6k
Dobit ili gubitak razdoblja -663,3k -130,6k -1,09M -13,8k -255,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -663,3k -130,6k -1,09M -13,8k -255,1k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 3,62M 2,17M - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 3,62M 2,17M - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 841,2k 2,15M 3,23M 1,11M 480,0k
Potraživanja 533,9k 1,80M 2,83M 486,2k 479,7k
Financijska imovina 238 238 238 238 238
Novac u banci i blagajni 114,2k 358,1k 401,1k 623,7k -
Ukupno aktiva 4,47M 4,33M 3,23M 1,11M 480,0k