TEHNOEKSPERT društvo s ograničenom odgovornošću za istraživačko-razvojne usluge zaštite na radu, zaštite od požara i projektiranje

TEHNOEKSPERT d.o.o.

Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima • osnovano 1990. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 5,05M 5,16M
Dobit (neto) 758,5k 578,6k
Imovina 2,56M 2,14M
Zaposleni 17 19
Prosječna plaća 4,98k 5,36k

Vlasnici i uprava

Ante Suton član društva, predsjednik uprave, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Anto Jović član društva, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača, član uprave
Boris Antunović član društva, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača, član uprave
Dragan Kolobarić član društva, direktor
Mario Ivelić član društva, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 5,66M 5,62M 5,35M 5,05M 5,16M
Poslovni prihodi 5,65M 5,62M 5,35M 5,04M 5,15M
Poslovni rashodi 4,50M 4,38M 4,20M 4,15M 4,47M
Financijski prihodi 6,10k 238 - 9,42k 3,35k
Financijski rashodi 14,6k 21,5k 16,2k 12,2k 15,6k
Ukupni rashodi 4,51M 4,40M 4,22M 4,16M 4,49M
Dobit ili gubitak razdoblja 863,8k 939,8k 871,3k 758,5k 578,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,14M 1,21M 1,12M 892,9k 670,5k
Porez na dobit 278,9k 279,3k 258,0k 134,3k 91,9k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 307,2k 418,9k 311,2k 227,2k 264,7k
Nematerijalna imovina - - - - 40,2k
Materijalna imovina 307,2k 240,0k 132,3k 48,2k 45,5k
Financijska imovina - 178,9k 178,9k 178,9k 178,9k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,45M 2,26M 2,23M 2,32M 1,88M
Potraživanja 1,69M 1,42M 1,47M 1,23M 1,04M
Financijska imovina 44,8k 48,1k 17,5k 136,3k 122,4k
Novac u banci i blagajni 720,0k 793,8k 738,9k 953,1k 707,1k
Ukupno aktiva 2,76M 2,68M 2,54M 2,56M 2,14M