SOS SITOTISAK d.o.o.

Ostalo tiskanje • osnovano 2007. godine

Kontakt

Novska ulica 12
Zagreb

☎ +385 1 6676 767

 

OIB49364984553

MBS080621557

2020 2021
Prihodi 165,5k 197,2k
Dobit (neto) -42,9k 17,6k
Imovina 70,9k 106,9k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 3,37k 3,40k
2020 2021
Prihodi 21,9k 26,1k
Dobit (neto) -5,70k 2,33k
Imovina 9,41k 14,1k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 447 451

Vlasnici i uprava

Srećko Medenčić jedini osnivač d.o.o
Vesna Medenčić direktor

SOS SITOTISAK d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 296,5k 228,0k 234,5k 165,5k 197,2k
Poslovni prihodi 296,5k 228,0k 234,5k 165,5k 197,2k
Poslovni rashodi 280,2k 243,2k 247,7k 208,5k 179,6k
Financijski prihodi 7 3 2 - 6
Financijski rashodi - 152 - - -
Ukupni rashodi 280,2k 243,4k 247,7k 208,5k 179,6k
Dobit ili gubitak razdoblja 16,3k -15,3k -13,1k -42,9k 17,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 16,3k -15,3k -13,1k -42,9k 17,6k
Porez na dobit - - - - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 2,05k - - - 6,03k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 2,05k - - - 6,03k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 127,3k 119,6k 118,4k 70,9k 100,9k
Potraživanja 62,7k 55,8k 43,0k 16,9k 25,0k
Financijska imovina - 15,0k 15,0k 15,0k 15,0k
Novac u banci i blagajni 63,3k 48,7k 60,3k 39,0k 60,9k
Ukupno aktiva 129,3k 119,6k 118,4k 70,9k 106,9k

SOS SITOTISAK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Zagreb