SOAR d.o.o. za trgovinu i informatiku

SOAR d.o.o.

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima • osnovano 1997. godine

Kontakt

Bukovačka cesta 331
Zagreb

☎ +385 91 271 9093

 

OIB54071654334

MBS070031559

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 3,69M 4,38M
Dobit (neto) 287,7k 579,5k
Imovina 1,82M 1,89M
Zaposleni 16 16
Prosječna plaća 6,80k 7,31k

Vlasnici i uprava

Christakis Michael član društva
Ozren Tomić član društva, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 4,06M 2,94M 2,35M 3,69M 4,38M
Poslovni prihodi 4,05M 2,83M 2,35M 3,69M 4,36M
Poslovni rashodi 3,72M 2,83M 3,17M 3,37M 3,34M
Financijski prihodi 5,03k 112,1k 6,71k 1,70k 11,4k
Financijski rashodi 30,8k 15,0k 1,27k 38,0k 444,3k
Ukupni rashodi 3,75M 2,85M 3,17M 3,41M 3,78M
Dobit ili gubitak razdoblja 240,8k 77,3k -816,7k 287,7k 579,5k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 308,7k 91,4k -816,7k 287,7k 592,9k
Porez na dobit 67,9k 14,0k - - 13,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 2,61M 1,82M 1,44M 1,07M 1,03M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 2,61M 1,82M 1,44M 1,07M 1,03M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1,79M 1,44M 772,1k 745,0k 855,4k
Potraživanja 311,8k 366,4k 444,0k 549,6k 31,4k
Financijska imovina 54,0k 54,0k 54,0k 54,0k 511,0k
Novac u banci i blagajni 1,42M 1,01M 261,4k 141,3k 312,9k
Ukupno aktiva 4,40M 3,27M 2,21M 1,82M 1,89M