SMUĐIN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

SMUĐIN d.o.o.

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju • osnovano 1994. godine

Kontakt

Košnička ulica 1
Zagreb

☎ +385 1 3732 066

 

OIB70630384245

MBS080202135

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 4,03M 2,06M
Dobit (neto) 402,1k 23,3k
Imovina 1,10M 1,12M
Zaposleni 6 8
Prosječna plaća 5,58k 4,49k

Vlasnici i uprava

Josip Kušić jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,24M 2,24M 3,96M 4,03M 2,06M
Poslovni prihodi 1,24M 2,24M 3,96M 4,03M 2,06M
Poslovni rashodi 1,08M 2,10M 3,67M 3,56M 2,03M
Financijski prihodi 36 853 1 2 3
Financijski rashodi 16 3,37k 5,49k 6,65k 2,35k
Ukupni rashodi 1,08M 2,10M 3,67M 3,57M 2,03M
Dobit ili gubitak razdoblja 141,2k 124,5k 238,9k 402,1k 23,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 160,6k 141,6k 291,8k 457,1k 25,9k
Porez na dobit 19,3k 17,1k 52,8k 54,9k 2,59k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 54,1k 306,2k 252,0k 262,0k 281,3k
Nematerijalna imovina - 9,77k 7,22k 4,67k 2,12k
Materijalna imovina 54,1k 296,5k 244,8k 257,3k 279,2k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 192,8k 517,5k 885,8k 825,5k 832,8k
Potraživanja 119,0k 130,7k 683,7k 499,5k 145,3k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 73,7k 384,2k 93,9k 325,9k 597,6k
Ukupno aktiva 249,1k 833,3k 1,14M 1,10M 1,12M