SCHAEFER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i putnička agencija u likvidaciji

SCHAEFER d.o.o. u likvidaciji

Pomorski i obalni prijevoz putnika • osnovano 2005. godine

Kontakt

Vinkuran, Debeli Vrv 36
Medulin

☎ +385 52 573 046

 

OIB07528774510

MBS040224579

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 102,2k 134,0k
Dobit (neto) -26,1k 317
Imovina 26,2k 92,9k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Wilfried Rudolf Schäfer jedini osnivač d.o.o
Iris Schäfer likvidator
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 113,5k 85,4k 112,3k 102,2k 134,0k
Poslovni prihodi 110,1k 78,4k 111,0k 100,4k 131,9k
Poslovni rashodi 114,2k 83,4k 102,1k 120,8k 131,3k
Financijski prihodi 3,41k 7,05k 1,31k 1,74k 2,01k
Financijski rashodi 2,10k 5,91k 7,10k 7,53k 2,33k
Ukupni rashodi 116,3k 89,3k 109,2k 128,3k 133,6k
Dobit ili gubitak razdoblja -2,78k -3,86k 3,08k -26,1k 317
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -2,78k -3,86k 3,08k -26,1k 317
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 24,4k 19,1k 10,7k 3,60k 80
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 24,4k 19,1k 10,7k 3,60k 80
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,62k 2,72k 33,5k 19,7k 89,8k
Potraživanja 1,86k 2,59k 9,34k 8,26k 49,0k
Financijska imovina - - 22,9k - 9,25k
Novac u banci i blagajni 764 131 1,31k 11,4k 31,4k
Ukupno aktiva 30,4k 24,2k 52,3k 26,2k 92,9k