SATURNUS Društvo za vanjsku i unutarnju trgovinu d.o.o.

SATURNUS d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima • osnovano 1992. godine

Kontakt

Radićeva 30
Rijeka

☎ +385 51 400 400

 

OIB60974245511

MBS040096256

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 2,00M 2,33M
Dobit (neto) -162,1k 816
Imovina 576,5k 786,6k
Zaposleni 3 4
Prosječna plaća 5,52k 4,02k

Vlasnici i uprava

Daria Pratežina član društva
Petar Borović član društva, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 2,41M 2,39M 2,24M 2,00M 2,33M
Poslovni prihodi 2,41M 2,39M 2,24M 2,00M 2,33M
Poslovni rashodi 2,35M 2,36M 2,24M 2,16M 2,33M
Financijski prihodi 1,76k 518 1,61k 1,95k 1,01k
Financijski rashodi 8,31k 8,27k 7,44k 8,60k 43
Ukupni rashodi 2,36M 2,37M 2,24M 2,16M 2,33M
Dobit ili gubitak razdoblja 44,4k 17,3k -4,45k -162,1k 816
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 51,9k 20,5k -4,13k -162,1k 816
Porez na dobit 7,57k 3,21k 319 - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - 16,0k - 3,00k 3,00k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 16,0k - - -
Financijska imovina - - - 3,00k 3,00k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 706,7k 675,5k 618,6k 573,5k 774,2k
Potraživanja 307,9k 420,5k 311,1k 325,7k 430,1k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 183,2k 99,0k 191,1k 24,9k 21,7k
Ukupno aktiva 706,7k 691,6k 618,6k 576,5k 786,6k