RIEKER CROATIA d.o.o.

Trgovina na veliko odjećom i obućom • osnovano 2001. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Dubrava 218
Zagreb

☎ +385 91 286 3333

 

OIB62897926388

MBS080400448

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 1.633.756 2.096.160
Dobit (neto) 29.616 28.029
Imovina 695.232 413.496
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - 1.398
2021 2022
Prihodi 12.309.541 15.793.518
Dobit (neto) 223.143 211.191
Imovina 5.238.229 3.115.490
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - 10.538

Vlasnici i uprava

RIEKER CROATIA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.677.225 2.311.264 2.174.574 1.633.756 2.096.160
Poslovni prihodi 2.676.872 2.311.193 2.174.569 1.564.975 2.096.151
Poslovni rashodi 2.588.261 2.247.922 2.117.399 1.575.742 1.984.707
Financijski prihodi 352 71 5 68.781 8
Financijski rashodi 30.357 16.734 364 21.757 77.176
Ukupni rashodi 2.618.619 2.264.656 2.117.764 1.597.499 2.061.884
Dobit ili gubitak razdoblja 47.832 38.105 46.539 29.616 28.029
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 58.606 46.607 56.810 36.256 34.276
Porez na dobit 10.773 8.501 10.271 6.640 6.246
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 12.143 9.586 7.030 4.474
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 12.143 9.586 7.030 4.474
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 714.468 629.685 761.018 688.201 409.022
Potraživanja 537.949 328.547 617.188 217.772 317.921
Financijska imovina - - - 19 -
Novac u banci i blagajni 167.322 300.904 137.522 462.234 91.100
Ukupno aktiva 714.468 641.828 770.605 695.232 413.496
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 20.171.556 17.414.222 16.384.334 12.309.541 15.793.518
Poslovni prihodi 20.168.896 17.413.686 16.384.295 11.791.308 15.793.452
Poslovni rashodi 19.501.258 16.936.972 15.953.548 11.872.429 14.953.782
Financijski prihodi 2.659 536 39 518.233 66
Financijski rashodi 228.728 126.085 2.749 163.934 581.483
Ukupni rashodi 19.729.986 17.063.056 15.956.297 12.036.363 15.535.265
Dobit ili gubitak razdoblja 360.397 287.108 350.649 223.143 211.191
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 441.570 351.165 428.037 273.178 258.253
Porez na dobit 81.173 64.057 77.388 50.035 47.062
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 91.492 72.232 52.972 33.712
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 91.492 72.232 52.972 33.712
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.383.164 4.744.363 5.733.897 5.185.257 3.081.778
Potraživanja 4.053.181 2.475.439 4.650.206 1.640.810 2.395.379
Financijska imovina - - - 144 -
Novac u banci i blagajni 1.260.693 2.267.162 1.036.165 3.482.704 686.399
Ukupno aktiva 5.383.164 4.835.855 5.806.129 5.238.229 3.115.490

RIEKER CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Zagreb