POSKOK PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost, trgovinu, usluge i turizam

POSKOK PROMET d.o.o.

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo • osnovano 1991. godine

Kontakt

Kamenarka 31
Zagreb

☎ +385 1 6190 505

 

OIB19384314902

MBS080053606

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 9,02M 1,26M
Dobit (neto) 998,9k 129,7k
Imovina 2,90M 2,26M
Zaposleni 11 1
Prosječna plaća 402 4,06k

Vlasnici i uprava

Dean Reljanović jedini osnivač d.o.o, direktor
Tanja Žganec prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 3,88M 3,79M 2,32M 9,02M 1,26M
Poslovni prihodi 3,86M 3,77M 2,32M 8,97M 1,24M
Poslovni rashodi 3,78M 3,68M 2,26M 7,73M 1,12M
Financijski prihodi 25,2k 17,4k - 42,4k 22,3k
Financijski rashodi 19,4k 10,7k 12,8k 17,7k 88
Ukupni rashodi 3,80M 3,69M 2,27M 7,75M 1,12M
Dobit ili gubitak razdoblja 72,9k 79,9k 47,1k 998,9k 129,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 88,9k 97,5k 53,6k 1,26M 144,2k
Porez na dobit 16,0k 17,5k 6,43k 265,2k 14,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - - - 4,25k 3,00k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - 4,25k 3,00k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,82M 1,36M 1,19M 2,90M 2,26M
Potraživanja 1,92M 482,4k 318,4k 1,78M 582,9k
Financijska imovina 834,6k 852,0k 852,0k 1,05M 1,67M
Novac u banci i blagajni 51,4k 22,9k 20,6k 65,1k 11,3k
Ukupno aktiva 2,82M 1,36M 1,19M 2,90M 2,26M